MSWiA pomoże samorządom

Resort zaproponował marszałkom województw, aby budowali sieci regionalne na potrzeby administracji publicznej, co nie wymaga zgody Komisji Europejskiej, i - z jego pomocą - notyfikowali projekty w Brukseli, rozszerzając ich zakres dla całej gospodarki.

Na Konwencie Marszałków Województw RP w Płocku Piotr Kołodziejczyk, podsekretarz stanu w MSWiA, odpowiedzialny za dział informatyzacja, przedstawił założenia wsparcia budowy regionalnych sieci szerokopasmowych - tzw. Projekt szerokopasmowy. Gwoli przypomnienia w lipcu 2010 r. nie podpisał on umowy na sfinansowanie projektu przygotowanego przez Annę Streżyńską, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, służącego temu samemu celowi.

Zmiana priorytetów

"Koncepcja UKE pomija możliwość duplikacji publicznych traktów światłowodowych na tych samych kierunkach. Za pieniądze publiczne powstała sieć PIONIER, buduje się też Ogólnopolską Sieć Teleinformatyczną na potrzeby numeru 112 - OST112, która z czasem dojdzie do każdego powiatu. Gdyby powstała jeszcze samorządowa sieć regionalna, łatwo sobie wyobrazić, że w wielu miejscach sieci te biegłyby niepotrzebnie obok siebie. Poza tym dotychczasowe analizy skupiały się nazbyt na aspektach technicznych, pomijając stronę prawno-organizacyjną" - przekonuje Piotr Kołodziejczyk.

W ocenie dr. Marka Grajka, zastępcy dyrektora Centrum Projektów Informatycznych MSWiA, który odpowiada za Projekt szerokopasmowy, należy na nowo określić cel inwestycji publicznych w sieci. Dotychczas mówiło się o walce z wykluczeniem cyfrowym i uznaniu za wystarczający dostęp rzędu 2 MB/s. "To są dzisiaj rozwiązania muzealne. Europejska Agenda Cyfrowa oczekuje od nas znacznie więcej. Sama postawiła na sieci nowej generacji. Naszym nowym celem musi być zatem NGN w każdej gminie" - deklaruje. Dzięki temu poczynione inwestycje zachowają żywotność i potencjał na kolejne 20-30 lat.

Gdy jednocześnie wchodzi nowy dowód osobisty PL-ID, który wymaga bezwzględnie bezpiecznego i skutecznego dostępu online do centralnych rejestrów państwowych, zaś projekty szerokopasmowe wymagają długotrwałego procesu notyfikacji w Brukseli, należy w pierwszym etapie budować sieć na potrzeby administracji publicznej. To nie wymaga zgody Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej i pozwala zmieścić się z budową sieci jeszcze w tym okresie programowania, a więc do roku 2015. Jednocześnie można rozpocząć proces notyfikacji. Samorządy zyskują bufor czasowy od 6 do 18 miesięcy. Potem i tak sieć stanie się siecią komercyjną, którą marszałek będzie mógł sprzedać lub dowolnie inaczej zagospodarować.

Notabene, gdy inwestycja finansowana ze środków unijnych nie narusza zasad pomocy publicznej, to może liczyć na dotację do 85%. Gdy jednak stanowi formę pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, to otrzyma on wsparcie jedynie rzędu 40% wartości inwestycji. Resztę musi pokryć z własnej kieszeni. Samorządy województw pomorskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego uznały jednak, że nie będą na razie budować sieci regionalnej, tylko wspomogą przedsiębiorców telekomunikacyjnych w ich inwestycjach, organizując konkursy.

MOST dla wszystkich

Aby ułatwić proces budowy sieci regionalnych, MSWiA proponuje wykorzystanie OST 112 do wzajemnego ich połączenia oraz dojścia do rejestrów centralnych. "Nic nie stoi na przeszkodzie, aby stała się ona czynnikiem integrującym wszystkie sieci publiczne w Polsce" - proponuje dr Marek Grajek. CPI odbierze do grudnia 2010 r. połączenia do 20 głównych miast (tzw. POL20). Następnie do czerwca 2011 r. OST 112 trafi do 1/3 powiatów w państwie (POL 35), a pod koniec 2011 r. sieć ta obejmie wszystkie powiaty (POL 300).


TOP 200