MSWiA: nowe kierownictwo Departamentu Rozwoju Informatyki i Systemu Rejestrów Państwowych

Stanowisko dyrektora departamentu objął Gustaw Pietrzyk, uprzednio kierujący projektem ALSO w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Gustaw Pietrzyk objął stanowisko dyrektora Departamentu Rozwoju Informatyki i Systemu Rejestrów Państwowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W MSWiA zastąpił on Jerzego Michnę, który pełnił obowiązki dyrektora tego departamentu od października 2000 r.

Gustaw Pietrzyk poprzednio kierował projektem ALSO (systemy PULS i POMOST) w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Zobacz również: