MSWiA: nie było nieprawidłowości w przetargu na komputery

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiada na zarzuty związane z wyborem oferty na sprzęt komputerowy zamawiany na potrzeby systemu PESEL2.

Oświadczenie wiceministra MSWiA Piotra Piętaka w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i instalację sprzętu komputerowego na potrzeby Zintegrowanego Systemu Informatycznego PESEL2:

"15 października br. po rozstrzygnięciu przetargu na dostawę i instalacje sprzętu komputerowego w ramach projektu PESEL2 na łamach Puls Biznesu ukazał się artykuł p.t "Czy MSWiA dyskryminuje polskich producentów" w którym autorzy twierdzą, że MSWiA wybrało firmy oferujące komputery marki Dell. Sugerując jednocześnie, że "może to być dowód wdzięczności za wybudowanie fabryki pod Łodzią". W związku z tym artykułem , którego zawartość była przedrukowana na licznych portalach internetowych - chciałbym złożyc następujące oświadczenie:

Proces wyłonienia najkorzystniejszej oferty prowadzony był zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Postępowanie przetargowe zostało wszczęte 12.07.2007 r. a rozstrzygnięcie nastąpiło 11.10.2007 r. Na wykonanie zamówienia będącego przedmiotem postępowania złożono 18 ofert. W dniu 21 września 2007 r. po przeprowadzeniu wstępnego badania ofert komisja przetargowa zwróciła się do Oferentów o dostarczenie oferowanego sprzętu do testów. Siedmiu Oferentów nie dostarczyło zestawów komputerowych (wymóg zawarty w SIWZ), uniemożliwiając tym samym przeprowadzenie testów wydajnościowych oraz zgodność zaoferowanego sprzętu z treścią SIWZ. W związku z tym oferty te zostały odrzucone jako nie spełniające wymagań (pkt. 18 Załącznika Nr 1 do SIWZ). Dodatkowo trzech z siedmiu w/w oferentów nie udzieliło wyjaśnień dotyczących przedstawionej oferty w określonym przez Zamawiającego terminie. Z tego powodu, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, oferty te również podlegały odrzuceniu.

Wykonawcy w ofertach złożonych w dniu 30 sierpnia 2007 roku zobowiązali się do dostarczenia sprzętu komputerowego, wyposażonego między innymi w płytę główną o parametrach: 2 złącza SATA2, umożliwiającą obsługę pamięci operacyjnej do 4 GB, obudowę o parametrach: jedna wolna kieszeń 5,25" na urządzenie zewnętrzne oraz jedna wolna kieszeń 3,5" na urządzenie wewnętrzne oraz klawiaturę posiadającą 102 klawisze. Dziewięciu Oferentów dostarczyło sprzęt komputerowy niezgodny z przedstawioną zamawiającemu ofertą np. wyposażony w płytę główną posiadającą 6 złączy SATA2, umożliwiającą obsługę pamięci operacyjnej do 8 GB oraz klawiaturę posiadającą 107 klawiszy.

Niezgodność parametrów oferowanego sprzętu z parametrami sprzętu dostarczonego do testów jest niedopuszczalna i tym samym uniemożliwia Zamawiającemu przeprowadzenie testów. Spośród dziewięciu w/w oferentów czterech złożyło wyjaśnienia, w których oświadczają, że oferowany sprzęt wyposażony jest w np. osiem portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera oraz klawiaturę posiadającą 107 klawiszy, tym samym dokonując zmiany w złożonej ofercie.


TOP 200