MSDN dla wyższych uczelni

Microsoft i APN Promise rozpoczynają kolejną edycję programu MSDN Academic Alliance, umożliwiającego wyższym uczelniom korzystanie z oprogramowania Microsoftu na preferencyjnych warunkach. Dotychczas w Polsce sprzedano ponad 40 akademickich licencji MSDN.

Microsoft rozpoczyna kolejną edycję programu MSDN Academic Alliance. Jedynym partnerem firmy uprawnionym do dystrybucji oprogramowania w tym modelu w Polsce jest APN Promise. Program przeznaczony jest dla szkół wyższych, które wykorzystują oprogramowanie Microsoftu w celach badawczych i dydaktycznych.

Microsoft oferuje kilka poziomów subskrypcji MSDN. Subskrypcja akademicka trwa od początku lipca do końca czerwca. Każdy wydział uczelni wyższej prowadzący zajęcia związane z informatyką może za 799 USD netto wykupić roczną licencję MSDN w ramach której otrzyma: pakiet Visual Studio, wszystkie platformy serwerowe i systemy operacyjne Microsoftu, wraz najnowszymi wersjami beta i pełną dokumentacją. Oprogramowanie można instalować na dowolnej ilości stanowisk wykorzystywanych w celach dydaktycznych. Studenci biorący udział w zajęciach mają prawo do instalacji oprogramowania również na własnych komputerach.

Jak utrzymują przedstawiciele APN Promise, w zeszłym roku w Polsce sprzedano ponad 40 licencji MSDN Academic Alliance.