MS Windows podbija Europę

Według informacji Software Publishers Association (SPA), organizacji zrzeszającej niemal wszystkich wielkich producentów programów komputerowych, w 1991 r. trwał triumfalny marsz aplikacji pod Windows w Europie. Dane za trzy kwartały ub.r. wskazują, że sprzedaż programów dla środowiska Windows zwiększyła się w tym okresie o 151%, podczas gdy "chodzących" pod DOS-em zmalała o 12% (w porównaniu z analogicznym okresem o rok wcześniej).

Według informacji Software Publishers Association (SPA), organizacji zrzeszającej niemal wszystkich wielkich producentów programów komputerowych, w 1991 r. trwał triumfalny marsz aplikacji pod Windows w Europie. Dane za trzy kwartały ub.r. wskazują, że sprzedaż programów dla środowiska Windows zwiększyła się w tym okresie o 151%, podczas gdy "chodzących" pod DOS-em zmalała o 12% (w porównaniu z analogicznym okresem o rok wcześniej).

Jeszcze w I kw. ub.r. aplikacje DOS-owskie stanowiły 2/3 wszystkich sprzedanych programów w Europie. W II kw. udział ten zmniejszył się do 59%, a w III do 54%, przy czym w Niemczech i Austrii nawet do 52,6%. Kosztem aplikacji DOS-owskich rynek zdobywały programy działające w środowisku Windows. Ich udział wzrósł z 24% w I kw. do 36% w III.

Łącznie za trzy kwartały obraz udziału w rynku europejskim jest następujący: DOS 61%, Windows 30%, Macintosh 8% i OS/2 - 1%. Mniejszą furorę robią aplikacje Windowsowe w Ameryce. Tam, jak to widać z załączonych diagramów, przywiązanie do DOS jest większe.

UDZIAŁ PROGRAMÓW W RYNKU SOFTWARE w III kw. 1991 r. Niemcy/Austria

Aplikacje dla for Pen

Firmy softwerowe coraz częściej wprowadzają na rynek oprogramowanie przeznaczone dla pentopów (pentop - komputer osobisty wyposażony w pióro elektroniczne i rozpoznawanie pisma ręcznego) pracujących pod kontrolą MS Windows for Pen. Microsoft spodziewa się, że jeszcze w tym roku pojawi się co najmniej 80 programów, wykorzystujących rozpoznawanie pisma ręcznego, przeznaczonych właśnie dla Windows for Pen. Z kolei producenci oprogramowania chwalą sobie narzędzia programistyczne, opracowane przez Microsoft dla twórców przygotowujących oprogramowanie dla pentopów.

Panuje przekonanie, że pentopy mają ogromną szansę wśród handlowców i menedżerów, którzy często podróżują. Według Oracle'a, jednym z głównych kierunków działania powinno być sprzężenie pentopów sieciami typu klient/serwer i bazami danych. Firma Lexicus zaprezentowała już pracujący pod Windows for Pen słownik z 25 tys. haseł, połączony z systemem rozpoznawania pisma ręcznego PenScribe Microsoftu.

Compare Data Systems opracowało SMART CHART Patient Bedside Documentation & Analysis System. Wyposażony w ten program pentop zastępuje dotychczasową kartę choroby, wiszącą na łóżku chorego. Wpisywane przez lekarza lub pielęgniarkę notatki mogą być analizowane statystycznie lub graficznie. W razie potrzeby komputer potrafi nawet podnieść alarm.

Najbardziej naturalnym zastosowaniem pentopa zdaje się być jednak inteligentny, podręczny notatnik-kalendarz. Nic więc dziwnego, że powstało już wiele programów spełniających tę właśnie funkcję.

Microsoft przygotowuje Windows for Pen odpowiedni do MS Windows 3.1 oraz zapowiada dalsze biblioteki i narzędzia dla programistów Pen for Windows.


TOP 200