MS Host Integration Server 2004

Microsoft zapowiedział udostępnienie nowej wersji (2004) oprogramowania Host Integration Server. Nowa edycja tego serwera, która zastępuje wersję 2000, ma ułatwić łączenie systemów Windows z mainframe i serwerami iSeries IBM.

Najnowsza wersja Host Integration Server zawiera nowy Transaction Integrator, poszerzony o obsługę systemów iSeries, pozwalający na publikowanie aplikacji mainframe i AS/400 jako Web services, używając .Net Framework i Visual Studio. Host Integration Server 2004 dostępny będzie z początkiem września.


TOP 200