MRP II

Do napisania poniższego listu skłonił mnie artykuł p. Andrzeja Dyżewskiego "Planowanie zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa MRP II" (ComputerWorld nr 11/88 z 15.03.93 r.). Z dużym zadowoleniem odnotowujemy pojawiający się w Państwa czasopiśmie cykl artykułów oceniających stan rynku oprogramowania związanego z szeroko pojętym zarządzaniem przedsiębiorstwem.

Do napisania poniższego listu skłonił mnie artykuł p. Andrzeja Dyżewskiego "Planowanie zdolności produkcyjnych m przedsiębiorstwa MRP II" (ComputerWorld nr 11/88 z 15.03.93 r.). Z dużym zadowoleniem odnotowujemy pojawiający się w Państwa czasopiśmie cykl artykułów oceniających stan rynku oprogramowania związanego z szeroko pojętym zarządzaniem przedsiębiorstwem.

Artykuł dotyczący MRP II jest jednym z pierwszych przedstawiających krajową ofertę systemów informatycznych w tym zakresie. Z niezrozumiałych dla nas powodów nie znalazła się w tym artykule informacja o ofercie CSBI dotyczącej systemów zarządzania i systemów planowania produkcji. Dlatego też, w celu rozszerzenia merytorycznego powyższego artykułu przekazuję podstawowe informacje o naszej ofercie.

Znajdzie się w niej m.in. Zintegrowany System Zarządzania TIMS. Został on przez polskich specjalistów całkowicie spolonizowany i zaadaptowany do specyfiki polskich rozwiązań formalno-prawnych. W języku polskim jest również pełna dokumentacja dla użytkowników systemu.

TIMS jest w pełni zintegrowanym systemem informatycznym o budowie modułowej. Umożliwia on kompleksową obsługę przedsiębiorstwa w zakresie produkcyjnym, finansowo-księgowym oraz handlowo-dystrybucyjnym. Jego podstawowe bloki tematyczne to Księgowość i Finanse oraz Planowanie Produkcji. Cały system składa się z 18 modułów konfigurowanych pod bieżące potrzeby użytkownika. Mimo, że TIMS jest zintegrowany, tam gdzie rozwiązanie całościowe nie jest wymagane można wybrać odpowiednie moduły do specyficznych obszarów zastosowań. W swojej wersji angielskiej TIMS posiada obecnie ponad 300 instalacji na świecie. Aktualnie są prowadzone przez CSBI trzy poważne wdrożenia systemu TIMS w zakładach produkcyjnych na terenie kraju.

Mam nadzieję, że zarówno Państwa artykuły jak powyższa informacja przyczyni się do wzrostu zainteresowania profesjonalnymi systemami informatycznymi w odpowiednich środowiskach związanych z przemysłem.

Pozostając z życzeniami dalszych wnikliwych i rzetelnych artykułów związanych z polskim rynkiem oprogramowania

Z poważaniem

za CSBI Ltd.

Tomasz Szatkowski

Szef Zespołu Systemów Zarządzania

Warszawa, 20.04.1993 r.

OD AUTORA: System CSBI TIMS, podobnie jak system MAX, oferowany w Polsce przez ICL, umieściłem we wzmiankowanym artykule na str. 14, w ramce pt. "Wybrane programy MRP II", łącznie z uwagą o polonizacji (częściowej). Oczywiście problemowi wdrożeń MRP II w polskich przedsiębiorstwach należy poświęcić znacznie więcej miejsca niż zdawkowa wzmianka. Liczę tu na współpracę wszystkich polskich integratorów MRP II w tym również CSBI.

Z pozdrowieniami

Andrzej Dyżewski


TOP 200