"MRP II"

Z satysfakcją odnotowałem w Pańskim piśmie (ComputerWorld nr. 11 z 15.03.1993 r.) artykuł dotyczący MRP II. Tekst Pana Andrzeja Dyżewskiego, mimo pewnych nieścisłości, jest bardzo cennym wyjątkiem. Pragnę uzupełnić informacje zawarte w tym artykule o dane dotyczące działalności firm ''Vimex'' i Dun & Bradstreet Software w dziedzinie MRP II.

Z satysfakcją odnotowałem w Pańskim piśmie (ComputerWorld nr. 11 z 15.03.1993 r.) artykuł dotyczący MRP II. Tekst Pana Andrzeja Dyżewskiego, mimo pewnych nieścisłości, jest bardzo cennym wyjątkiem. Pragnę uzupełnić informacje zawarte w tym artykule o dane dotyczące działalności firm ''Vimex'' i Dun & Bradstreet Software w dziedzinie MRP II.

Współpracę z firmą Dun & Bradstreet Software (będącą wydzieloną jednostką Dun & Bradstreet) rozpoczęliśmy w 1991 r. i w tym też roku miała miejsce sprzedaż pierwszych modułów AMAPS/400. Obecnie w kilku polskich przedsiębiorstwach trwają prace nad wdrożeniem AMAPS/400. Nasza firma oprócz tłumaczenia ekranów, komunikatów i raportów AMAPS-a, podjęła próbę opracowania słownika pojęć dla tej dziedziny. Pracuje u nas zespół przeszkolonych konsultantów wspierających prace wdrożeniowe, które jak słusznie zauważono w artykule, są skomplikowane, długotrwałe oraz często wymagają zmian w przedsiębiorstwie.

Proces wdrożeniowy pakietu jest bardzo często elementem wymuszającym zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie, wskazując jednocześnie ich kierunek oraz określając ich ramy. Wydaje się jednak, że zastosowania nowoczesnych narzędzi jak np. AMAPS, nasze przedsiębiorstwa będą na dużo słabszych pozycjach niż ich potencjalni konkurenci zagraniczni, a także rodzime przedsiębiorstwa, które wcześniej wdrożyły metodę MRP II. Sądzę, że popularyzacja wiedzy z tego zakresu może dobrze przysłużyć się rozwojowi polskiej gospodarki.

Warszawa, 16.03.1993 r.

Łączę wyrazy szacunku.

Roman Bielański

Prezes "Vimex" Sp. z o.o.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200