MON na zakupach

Tuż przed końcem roku Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało dwa kontrakty dotyczące rozbudowy sieci teleinformatycznej. ATM ma dostarczyć urządzenia sieciowe (przełączniki, routery, urządzenia typu firewall, IDS) oraz akcesoria sieciowe do rozbudowy eksploatowanych przez Siły Zbrojne RP sieci komputerowych (m. in. MILWAN i INTERMON). Wartość kontraktu wynosi ok. 1 mln zł. Z kolei ComputerLand ma wdrożyć system zarządzania siecią teleinformatyczną MON.

Tuż przed końcem roku Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało dwa kontrakty dotyczące rozbudowy sieci teleinformatycznej. ATM ma dostarczyć urządzenia sieciowe (przełączniki, routery, urządzenia typu firewall, IDS) oraz akcesoria sieciowe do rozbudowy eksploatowanych przez Siły Zbrojne RP sieci komputerowych (m. in. MILWAN i INTERMON). Wartość kontraktu wynosi ok. 1 mln zł. Z kolei ComputerLand ma wdrożyć system zarządzania siecią teleinformatyczną MON.

Ministerstwo Obrony Narodowej - przy współpracy z ComputerLand - rozpoczęło realizację projektu związanego z dostawą i uruchomieniem systemu zarządzania siecią teleinformatyczną oraz dostawą komponentów do systemu dowodzenia i kierowania NATO - ICC (Integrated Command & Control). Dostarczony przez warszawską spółkę system ma usprawnić m.in. zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną oraz zwiększyć bezpieczeństwo transmisji danych.

W wyniku realizacji pierwszej części kontraktu MON wdroży pakiet oprogramowania Micromuse NetCool, który jest rozwiązaniem używanym w armiach państw NATO. Umożliwi to integrację systemów zarządzania eksploatowanych dotychczas w resorcie obrony. Oprogramowanie Micromuse NetCool zostanie zintegrowane z systemem Concord eHealth, które uzupełni funkcjonalność Wojskowego Centrum Zarządzania Systemami Teleinformatycznymi nadzorem nad wydajnością urządzeń, łączy, aplikacji i serwerów. Drugim elementem kontraktu MON z ComputerLandem jest dostawa komponentów (komputery i routery) do budowy sieci na potrzeby zintegrowanego systemu dowodzenia i kierowania ICC.


TOP 200