MON chce wydać 2,5 mld zł na IT i telekomunikację

Strategia Informatyzacji Resortu Obrony Narodowej na lata 2008-2012 r. to nowy sposób myślenia o wykorzystaniu technik informacyjnych i komunikacyjnych w wojsku. Funkcjonujące obecnie w Wojsku Polskim systemy informatyczne wymagają modernizacji (ok. 60%) lub wycofania (ok. 40%).

Irak, Afganistan i lada moment Czad - te wojny, eufemistycznie nazywane u nas "misjami stabilizacyjnymi", gwałtownie przyspieszają zmiany w Wojsku Polskim we wszystkich dziedzinach, również w zarządzaniu informatyką i telekomunikacją. Dotychczas dowodzenie tą sferą było podzielone między Sztab Generalny WP i poszczególne rodzaje sił zbrojnych. Brakowało koordynacji zasadniczych przedsięwzięć informatyzacji ze względu na rozproszone kompetencje. Etaty informatyków lokowano głównie na szczeblu centralnym w rodzajach sił zbrojnych oraz okręgach wojskowych. Natomiast w jednostkach wojskowych zatrudniano pojedynczych informatyków lub wcale. Siłą rzeczy występują problemy z utrzymaniem rozległych sieci komputerowych i baz danych ze względu na brak wykwalifikowanych administratorów. Co najważniejsze, funkcjonujące obecnie systemy informatyczne wymagają modernizacji (ok. 60%) lub wycofania (ok. 40%). W konsekwencji nie funkcjonuje żaden system informatyczny, kompleksowo wspierający swym działaniem wszystkie szczeble organizacyjne.

Każda próba wdrożenia w resorcie Obrony Narodowej jakiegokolwiek Zintegrowanego Systemu Dowodzenia będzie fikcją, o ile nie zbudujemy baz danych, które będą zasilały te systemy i nie doprowadzimy, by ZSyD były wykorzystywane w codziennej pracy dowództw i sztabów, a nie tylko w czasie treningów i ćwiczeń - mówi gen. bryg. Włodzimierz Nowak, dyrektor niedawno powstałego Departamentu Informatyki i Telekomunikacji MON.

Strategia Informatyzacji Resortu Obrony Narodowej na lata 2008-2012, która powstała pod kierunkiem gen. bryg. Włodzimierza Nowaka, dyrektora niedawno powstałego Departamentu Informatyki i Telekomunikacji MON, posłuży do zmiany naszych sił zbrojnych na zdolną do działań sieciocentrycznych, w których zasadniczym celem jest osiągniecie przewagi informacyjnej. Jego zdaniem informatyzacja niepowiązana z restrukturyzacją wewnętrznych procesów zarządzania nie stanowi sama w sobie narzędzia zapewniającego poprawę jakości świadczonych usług. "Każda próba wdrożenia w resorcie Obrony Narodowej jakiegokolwiek Zintegrowanego Systemu Dowodzenia ZSyD będzie fikcją, o ile nie zbudujemy baz danych, które będą zasilały te systemy i nie doprowadzimy, by ZSyD były wykorzystywane w codziennej pracy dowództw i sztabów, a nie tylko w czasie treningów i ćwiczeń" - twierdzi.

Zobacz również:

  • Fake newsy to amunicja. Rząd i NGO-sy ostrzegają przed dezinformacją
  • IT w ochronie zdrowia – badanie redakcyjne Computerworld

Widoczną zmianą podejścia do IT w MON jest podporządkowanie organów wykonawczych informatyki Departamentowi Informatyki i Telekomunikacji. W tym ujęciu Zarząd Planowania Systemów Łączności i Dowodzenia (P6) Sztabu Generalnego WP, tak jak Zarząd Planowania Logistyki (P4), staje się głównym wewnętrznym klientem biznesowym Departamentu. Sztabowcy mają wiedzieć i zaplanować, do czego warto wykorzystać systemy teleinformatyczne, ale jak to zrobić - mają pozostawić dedykowanej organizacji IT w resorcie.

Podporządkowanie organów wykonawczych informatyki oraz utworzenie nowych struktur organizacyjnych zajęło gen. bryg. Włodzimierzowi Nowakowi prawie rok. W rezultacie Departamentowi Informatyki i Telekomunikacji (DIiT) podlegają bezpośrednio Centrum Zarządzania Systemami Teleinformatycznymi (CZST), Centralny Węzeł Łączności MON (CWŁ MON) i osiem regionalnych węzłów łączności (RWŁ), Centrum Informatyki i Łączności Obrony Narodowej (CIiŁON), Zespoły Wdrożeniowe w Bydgoszczy i Wrocławiu (powstałe z przekształcenia Zespołów Informatyki OW), Wojskowe Biuro Bezpieczeństwa Łączności i Informatyki (wojskowy CERT, struktura ewidentnie wzorowana na Departamencie Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego), Wojskowe Biuro Zarządzania Częstotliwościami (WBZC), a od kwietnia 2008 r. będzie podlegał także nowo tworzony Zespół Wdrożeniowy w Warszawie.

Pośrednio Departament ma również wpływ na działanie centrów teleinformatycznych poszczególnych sił zbrojnych. W Wojskach Lądowych w tym roku powstanie Centrum Wsparcia Mobilnych Systemów Teleinformatycznych Wojsk Lądowych, któremu są przyporządkowane - również nowo powstające - Zespoły Wsparcia Teleinformatycznego Dywizji i Brygad. Działają już zaś Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych oraz Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Marynarki Wojennej.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200