MOLP dla krakowskiego banku

Uroczyste wręczenie licencji MOLP (Microsoft Open Licence Pack) na produkty firmy Microsoft przedstawicielowi Banku Przemysłowo-Handlowego w Krakowie odbyło się 24 maja podczas konferencji prasowej, zorganizowanej przez firmę Doctor Q z udziałem DHI i Microsoftu.

Uroczyste wręczenie licencji MOLP (Microsoft Open Licence Pack) na produkty firmy Microsoft przedstawicielowi Banku Przemysłowo-Handlowego w Krakowie odbyło się 24 maja podczas konferencji prasowej, zorganizowanej przez firmę Doctor Q z udziałem DHI i Microsoftu.

MOLP jest dla firm bardzo korzystną formą zakupu (po obniżonych cenach) licencji na oprogramowanie, która uprawnia do korzystania z programów Microsoft na określonej liczbie stanowisk bez konieczności kupowania większej liczby pakietów na dyskietkach.

Microsoft oferuje cztery grupy otwartych licencji:

A - zawierająca 100 jednostek

B - 500 jednostek

C - 1000 jednostek

dla szkół - 50 jednostek.

przy czym jednostka nie oznacza jednego stanowiska. Na przykład jedno stanowisko Windows NT to 2 jednostki a arkusz Excel - jedna jednostka.

Cena programów w ramach licencji MOLP jest tak skalkulowana, że koszt dla jednego stanowiska waha się w granicach 50% normalnej ceny rynkowej. Wyjątek stanowi MOLP dla placówek edukacyjnych, gdzie opłata wynosi ok. 6,5% wartości. Z tej właśnie formy skorzystał już ośrodek szkoleniowy Doctor Q. Obecnie o zawarcie umów licencyjnych MOLP starają się także inne firmy (głównie banki), lecz na razie nie ujawniono ich nazw.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200