MNiSW: 1 mld zł unijnej dotacji dla naukowców

Na pieniądze z Programu Innowacyjna Gospodarka na razie mogą liczyć tylko naukowcy. Firmy muszą poczekać na pieniądze na badania co najmniej do końca marca.

Ogłoszony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nabór wniosków o dotacje w ramach dwóch pierwszych priorytetów Programu Innowacyjna Gospodarka będzie trwał pół roku. Do podziału jest ponad miliard złotych. Większość trafi do instytucji naukowych i uczelni. "70% pieniędzy przeznaczamy na inwestycje w modernizację infrastruktury badawczej, resztę na sfinansowanie kluczowych badań naukowych" - mówi minister Barbara Kudrycka w rozmowie z Gazetą Prawną. Zapewnia, że projekty nie będą oderwane od potrzeb gospodarki.

Według Barbary Kudryckiej pierwsze konkursy na dotacje dla przedsiębiorców zostaną rozpisane pod koniec marca. Chodzi o Działania 1.4 w Programie Innowacyjna Gospodarka, w ramach którego firmy mogą ubiegać się o unijne dotacje na sfinansowanie badań naukowych. Konkursy rozpisze PARP, której przedstawiciele twierdzą, że rozpoczęcie konkursu pod koniec marca jest realne tylko w przypadku wejścia w życie na początku tego miesiąca odpowiedniego rozporządzenia o przyznawaniu pomocy publicznej, nad którym pracuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Zobacz również:


TOP 200