MGE Galaxy 7000 - UPS dla centrów danych

Centra danych musza pracować nie tylko wydajnie, ale również bezawaryjnie. Jest to możliwe między innymi dzięki zasilaczom UPS, takim jak najnowszy produkt firmy APC noszący nazwę MGE Galaxy 7000.

MGE Galaxy 7000 - UPS dla centrów danych
Urządzenie jest dostępne w wersjach o pojemności od 250 kVA do 500 kVA, a w przypadku wystąpienia awarii zasilania może zapewnić nieprzerwaną pracę przez 2 godziny. Zasilacz awaryjny MGE Galaxy 7000 osiąga sprawność na poziomie 94,5% w trybie podwójnej konwersji napięcia, oraz do 97% w opcjonalnym trybie ekonomicznym.

MGE Galaxy 7000 ma topologię beztransformatorową i posiada wbudowany bypass automatyczny (static switch), obejście serwisowe, a także prostownik oparty na bazie tranzystorów IGBT z korekcją współczynnika mocy zapewniającą niską zawartość zniekształceń harmonicznych w prądzie wyjściowym.

Zasilacz posiada funkcje "zimnego" startu oraz łagodnego rozruchu, wbudowaną ładowarkę, a także funkcję ograniczenia prądu rozruchowego. W celu zapewnienia odpowiedniego czasu pracy oraz zwiększenia żywotności akumulatora, rozwiązanie zostało wyposażone w programowaną funkcję monitorowania stanu akumulatora, Digibat. Umożliwia ona automatyczne sprawdzanie poziomu naładowania w określonych odstępach czasu, bez konieczności rozładowywania akumulatorów. Funkcja ta pozwala również oszacować czas podtrzymania zasilania oraz czas eksploatacji akumulatora przy jednoczesnym obniżeniu bieżących kosztów utrzymania.

System może zostać wyposażony w narzędzia Cellwatch lub B2000 umożliwiające ciągłą kontrolę każdego ogniwa akumulatora. Dzięki zastosowaniu wykresów trendów, narzędzia te stanowią system wczesnego ostrzegania przed ryzykiem wystąpienia awarii akumulatora i sprzyjają prowadzeniu konserwacji prewencyjnej, umożliwiającej wydłużenie czasu pracy systemu bez przestojów.


TOP 200