MFW wzywa do działania

Przedstawiciele Międzynarodowego Funduszu Walutowego stwierdzili, że trzeba przyspieszyć wprowadzanie pakietów stymulujących rozwój gospodarczy i proces oczyszczania banków, aby nie dopuścić do powtórzenia się Wielkiego Kryzysu.

Szef MFW - Dominique Strauss-Kahn - stwierdził, że implementacja programów stymulujących trwa już niepokojąco długo. Podczas konferencji prasowej powiedział, że programy naprawcze zadziałają tylko wtedy, gdy poszczególne kraje wykonają pracę w dziedzinie restrukturyzacji sektora bankowego. Jego zdaniem w tym sektorze nadal są nieujawnione straty i dopóki nie zostaną oczyszczone sprawozdania finansowe, banki nie odzyskają zaufania. Zaś utrata zaufania jest jednym z głównych problemów. Rządy i banki centralne powinny aktywnie włączyć się w restrukturyzację banków i odbudowywanie ich wiarygodności, aby wyeliminować ryzyko powtórzenia się Wielkiego Kryzysu.

Dominique Strauss-Kahn pochwalił amerykański pakiet stymulujący gospodarkę, który zakłada wydanie na ten cel ok. 780 mld USD - jest to jego zdaniem prawidłowa wielkość pomocy. Podkreślił jednak, że plan musi być wdrożony równolegle z restrukturyzacją sektora bankowego.

Zobacz również:


TOP 200