MF: składajcie PIT37 bez podpisu elektronicznego

Z rozliczenia podatku PIT przez Internet skorzystało już 62 tys. osób. Jutro (30 kwietnia) ostatni dzień.

Prostymi środkami Ministerstwo Finansów umożliwiło Polakom rozliczenie podatku PIT przez Internet. Na początku kwietnia resort finansów umożliwił osobom fizycznym rozliczanie się za rok 2008 (deklaracje PIT37, PIT/O, PIT/D i PIT2K) w sposób uproszczony, bez stosowania kwalifikowanego e-podpisu. Wystarczyło wejść na stronę www.edeklaracje.gov.pl i wypełnić interaktywny formularz lub skorzystać z umieszczonej tam aplikacji. Jako zabezpieczenie operacji służyły dane autoryzacyjne podatnika - imię i nazwisko, data urodzenia, NIP i PESEL oraz kwota przychodu wynikająca z zeznania podatkowego za 2007 r. Tej ostatniej informacji - przy wypełnianiu papierowego formularza PIT - urzędy skarbowe nie wymagają.

400 tys. e-deklaracji

MF: składajcie PIT37 bez podpisu elektronicznego

Aplikacja e-Deklaracje desktop

Już w latach 2007-2008 Ministerstwo Finansów rozpoczęło budowę rozwiązania do składania deklaracji podatkowych w oparciu o technologię tzw. inteligentnych formularzy PDF. Ich wykorzystanie pozwala na ograniczenie liczby błędów m.in. przez weryfikację poprawności formatów wpisywanych danych. Początkowo miały one umożliwić obywatelom składanie deklaracji podpisanych kwalifikowanym e-podpisem. Formularze w tej postaci były dostępne na stronach resortu finansów od 1 stycznia 2008 r., czyli od chwili, gdy uruchomiono system eDeklaracje. Po wypełnieniu, formularz wysyłał treść w postaci dokumentu XML zgodnego ze schematem opublikowanym w rozporządzeniu.

Rozwiązanie nie cieszyło się jednak dużą popularnością wśród osób fizycznych ze względu na konieczność zakupu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który - ze względu na stan innych projektów e-usług w administracji, m.in. ePUAP (raport NIK, więcej na jego temat na stronie 9) - nie na wiele przydawał się w innych sytuacjach. Firmy przesłały w tym roku już ok. 340 tys. e-deklaracji, a osoby prywatne ok. 62 tys. Sytuację w przypadku płatników podatku PIT diametralnie zmieniła nowelizacja Ordynacji Podatkowej podpisana przez prezydenta 7 kwietnia br., a umożliwiająca składanie PIT37 bez e-podpisu. Pierwszego dnia jej obowiązywania przez Internet rozliczyło się więcej osób niż w całym roku 2008.

Do formularzy elektronicznych Ministerstwo Finansów udostępniło dodatkowo aplikację na platformie AIR (Adobe Integrated Runtime), pozwalającej zarządzać formularzami podatkowymi i kontrolować komunikację z resortem finansów. AIR to główny element platformy Adobe Flash, umożliwiający programistom udostępnianie aplikacji internetowych poza przeglądarką z wykorzystaniem formatów HTML, JavaScript, ActionScript i platformy Flex. Aplikacja Adobe AIR samodzielnie: aktualizuje wzory formularzy; pozwala złożyć elektronicznie deklarację PIT37; zapisuje numer referencyjny otrzymywany po jej złożeniu; przyjmuje i wiąże z formularzami Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200