METRO Siemensa dla Warszawy

Siemens Communications podpisał umowę z Telekomunikacją Polską na budowę metropolitarnej sieci szkieletowej STM-64 w Warszawie, z wykorzystaniem rozwiązań SURPASS hiT. W ramach kontraktu Siemens zbuduje 4 optyczne pierścienie SDH pracujące z przepływnością STM-64 (10 Gb/s).

Tworzona obecnie przez Siemensa szkieletowa sieć optyczna SDH obejmie swym zasięgiem centralne dzielnice Warszawy i zacznie funkcjonować w połowie tego roku. W sieci składającej się z czterech podstawowych pierścieni optycznych (każdy o przepływności 10 Gb/s) są już instalowane firmowe urządzenia Siemensa SURPASS hiT 7070, łączące wzajemnie ze sobą różne fragmenty pierścieni warszawskiej sieci metropolitalnej. W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa, poszczególne węzły sieciowe będą wyposażone w matryce protekcyjne o pojemności 160 Gb/s.

Łącze o przepływności STM-64 (10 Gb/s) umożliwi jednoczesne prowadzenie ponad 120 tys. rozmów poprzez jedną parę włókien światłowodowych, a dzięki interfejsowi GbE sieć STM-64 zapewni zarówno komunikację głosową, jak i transmisję danych, które to usługi do tej pory były zwykle realizowane przez odrębne dedykowane sieci. Uruchomienie jednej konwergentnej sieci pozwoli operatorowi zaoferować usługi wymagające dużych przepływności dla danych, szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz rozszerzenie oferty usług dla biznesu.

Ponadto w ramach realizacji tego projektu Siemens wyposaży Centrum Badawczo-Rozwojowe TP w platformę testową SURPASS hiT 7070, zaś sama sieć teletransmisyjna STM-64 będzie nadzorowana i zarządzana przez najnowszą wersję systemu TNMS Siemensa. Rozwiązania Surpass hiT pozwalają na budowę zarówno sieci metropolitarnej o przepływności 10 Gb/s, jak również tworzenie warstwy dostępowej o mniejszej przepływności dla pojedynczych instytucji, banków i klientów biznesowych. Obecnie węzły te stanowią podstawowy element zarządzania pasmem w miejskich sieciach SDH, poprzez połączenie sieci SDH z rozwiązaniami Metro DWDM.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200