MEN zamawia kolejne komputery

MEN kupi sprzęt za 350 mln zł. Ogłoszone w tym tygodniu przetargi MEN dotyczą dostaw sprzętu komputerowego do 5886 szkolnych pracowni komputerowych oraz 4838 internetowych centrów informacji multimedialnej dla bibliotek szkolnych.

MEN kupi sprzęt za 350 mln zł. Ogłoszone w tym tygodniu przetargi MEN dotyczą dostaw sprzętu komputerowego do 5886 szkolnych pracowni komputerowych oraz 4838 internetowych centrów informacji multimedialnej dla bibliotek szkolnych.

Zakupy współfinansuje Europejski Fundusz Społeczny. Jednocześnie podpisał dwie umowy z o wartości 56, 2 mln zł netto, dotyczące współpracy przy dostawie sprzętu dla MEN. Podpisane umowy, które są wynikiem porozumienia zawartego pomiędzy spółkami Optimus i NTT System o nawiązanie współpracy badawczej, dotyczą opracowania "komputera wzorcowego przeznaczonego do rozwiązań edukacyjnych".


TOP 200