MCI: pożyczka dla S4E

Fundusz udzielił wsparcia finansowego spółce zależnej, udzielając jej krótkoterminowej pożyczki w kwocie 2 mln zł.

MCI Management SA udzieliła spółce zależnej pożyczki w kwocie 2 mln zł. Termin jej spłaty ustalono na 22 maja bieżącego roku. Kwota pożyczki zostanie zabezpieczona cesją wierzytelności z kontraktu handlowego S4E. Firmy nie ujawniły bliższych szczegółów tej transakcji.

Zobacz również: