MCI: pierwszy zysk

Grupa MCI Management zanotowała w IV kw. 2003 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie ponad 16,5 mln zł. W okresie październik-grudzień 2003 skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 1,1 mln zł, wobec ubiegłorocznej straty z działalności operacyjnej w wysokości 3,83 mln zł Dzięki dodatnim rezultatom spółek portfelowych fundusz zakończy 2003 r. ze skonsolidowanym wynikiem dodatnim na poziomie operacyjnym i netto.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za 2003 r, wyniosły 49,93 mln zł(wzrost w ujęciu rocznym 34 proc., zaś zysk z działalności operacyjnej wyniósł 1,37 mln zł. Spośród dziesięciu spółek w portfelu MCI, zysk netto w 2003 zanotowały Travelplanet.pl, S4E, CCS, Geotec, One-2-One oraz Process4E. jedna z najbardziej strategicznych przedsięwzięć z portfela MCi jest właśnie Travelplanet. Plany funduszu przewidują debiut spółki na GPW i ekspansję na rynki wschodnie. MCI nie podaje jeszcze bliższych szczegółów na ten temat.

Jak informowaliśmy wcześniej, w grudniu MCI dokonał inwestycji w spółkę Iplay.pl, zajmującą się dystrybucją muzyki w internecie. Wysokość inwestycji MCI wynososła 150 tys. zł. Na nowe inwestycje na które MCI zamierza przeznaczyć w latach 2004-2005 od 20 do 40 mln PLN.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200