MCI likwiduje CubeTeam.com

Wrocławski fundusz podjął decyzję o rozwiązaniu działającej od grudnia ub.r. spółki zależnej zajmującej się tworzeniem serwisów internetowych. Z oficjalnego komunikatu firmy wynika, ze CubeTeam.com nie spełniła założeń biznesowych.

MCI Management zamknie jedną ze swoich dwunastu spółek portfelowych, CubeTeam.com SA. W poniedziałek (22 października) NWZA spółki podjęło uchwałę o rozwiązaniu tego podmiotu. CubeTeam.com powstała w grudniu 2000 r. jako firma oferująca rozwiązania technologiczne i produkty, pozwalające na szybkie i profesjonalne tworzenie serwisów internetowych.

Według przedstawicieli MCI Management, likwidacja Cubeteam.com SA spowodowana była panującą na rynku internetowym dekoniunkturą i zmniejszającym się zainteresowaniem ofertą spółki ze strony rynku. Wyniki finansowe firmy nie były zadawalające. "CubeTeam realizował znacznie słabiej sprzedaż niż początkowo zakładaliśmy w biznesplanie. Dalsze inwestowanie w obecnych warunkach wydaje się nieopłacalne. W CubeTeam zainwestowaliśmy łącznie 1 mln dolarów, jest to dolna granica naszego zaangażowania kapitałowego w projekt internetowy. Rozwój zarówno CubeTeam, jak i Poland.com był powieleniem projektów istniejących już na rynku. Zakładaliśmy, że uda im się dogonić konkurencję", wyjaśnił Tomasz Czechowicz, prezes MCI Management.

Zobacz również:

  • Rosyjski oddział Google ogłasza upadłość

W czerwcu br. Christopher Jasiak, wiceprezes MCI zapewniał że wprowadzi CubeTeam na warszawską giełdę, pod warunkiem, że spółka zamknie rok 2001 obrotami w wysokości 10-15 mln zł i utrzyma niemal 100-proc. dynamikę wzrostu w roku następnym.

Problemy ze spółkami internetowymi nie opuszczają MCI. Jeszcze we wrześniu fundusz podjął decyzję o utworzeniu rezerw w wysokości 7,7 mln zł na utratę 100% wartości posiadanych akcji portalu Poland.com. O losie portalu zadecydować ma jego główny udziałowiec, spółka Elektrim. MCI nie wyklucza jednak ogłoszenia jego upadłości. "W przypadku Poland.com możliwe są dwa scenariusze: sprzedaż lub likwidacja. Elektrim nie zdecydował się wdrożyć nowej strategii rozwoju portalu polegającej na przekształceniu Poland.com w portal ISP. MCI nie widzi więc sensu w dalszym inwestowaniu w ten projekt. Od kwietnia tego roku nie było z naszej strony inwestycji w Poland.com, a utworzenie rezerwy na prawie 8 mln zł pokrywa sumę jaką przeznaczyliśmy do tej pory na jego rozwój. Mamy nadzieję, że pojawi się grupa menedżerów-inwestorów, którzy zrestrukturyzują Poland.com i przekształcą go w portal anglojęzyczny. Poland.com ma bardzo dużą oglądalność za granicą i takie rozwiązanie jest szansą dla portalu na szybki break even", powiedział prezes Czechowicz.

Dodał, że prowadzone są obecnie rozmowy z potencjalnymi inwestorami w sprawie sprzedaży Poland.com. Biorą w nich udział podmioty z rynku medialnego i telekomunikacyjnego. Natomiast czołowe polskie portale nie są zainteresowane wcieleniem Poland.com we własne struktury, gdyż prowadzą intensywne prace nad poprawą efektywności i pozyskaniem jak największej liczby użytkowników.

***

CubeTeam.com: nowa firma w portfelu MCI

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200