MCI Management będzie inwestować w firmy teleinformatyczne

Wrocławska MCI i Howell SA utworzyły MCI Management SA, które będzie się specjalizować w inwestycjach typu venture capital. Wartość poszczególnych projektów ma wahać się od 250 tys. USD do 2 mln USD. Według zapewnień przedstawicieli MCI, w najbliższym czasie zostaną zakończone negocjacje z 3 spółkami teleinformatycznymi, w które zainwestuje MCI Management.

Wrocławska MCI i Howell SA utworzyły MCI Management SA, które będzie się specjalizować w inwestycjach typu venture capital. Wartość poszczególnych projektów ma wahać się od 250 tys. USD do 2 mln USD. Według zapewnień przedstawicieli MCI, w najbliższym czasie zostaną zakończone negocjacje z 3 spółkami teleinformatycznymi, w które zainwestuje MCI Management.

Inwestycje typu venture capital to nowy na polskim rynku rodzaj działalności, łączący elementy inwestycji kapitałowych ze wsparciem w obszarze projektowania strategii przedsiębiorstwa, planowania kampanii marketingowych, przygotowywania średnio- i długofalowych planów biznesowych oraz zarządzania procesami fuzji i przejęć.

Kapitał założycielski MCI Management wyniesie 40 mln zł. MCI wniesie do nowej spółki aktywa wartości 24 mln zł, w postaci należących do niej: 39,7% akcji JTT Computer SA (o wartości 10 mln zł) i 50% akcji wrocławskiego integratora CCS SA (14 mln zł). MCI obejmie 60% akcji nowej spółki.

Howell przekaże kapitał w kwocie 16 mln zł oraz udzieli gwarancji i poręczeń na kwotę 7 mln zł, obejmując 40% akcji MCI Management. "Wielkość naszego wkładu w nowo powstałą firmę odpowiada wysokości rocznego zysku. Jest to więc inwestycja o charakterze strategicznym. Uważamy za całkowicie realne uzyskanie z zainwestowanego kapitału stopy zwrotu w granicach 35-50%. Jednym z argumentów decydujących o naszym zaangażowaniu były perspektywy rozwoju branży informatycznej w Polsce" - mówi Andrzej Kowalski, prezes zarządu Howell SA.

Notowany na warszawskiej giełdzie Howell SA jest jednym z największych pośredników i sprzedawców wyrobów hutniczych i żelazostopów.


TOP 200