MBS Great Plains w chłodniach

Logotec Enterprise (Logotec Engineering Group) zawarł umowę na dostawę licencji na zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP – MBS Great Plains (dawniej Dynamics), dla Grupy Dorado, zajmującej się dostarczaniem produktów spożywczych m.in. restauracjom, hotelom i przedsiębiorstwom kateringowym.

Celem wdrożenia jest scentralizowanie systemu zarządzania przedsiębiorstwem w oparciu o jedną bazę danych o wszelkich transakcjach.

Początkowo systemem objęte będą Dorado Chłodnie z Bielska-Białej. Do realizacji usług wdrożeniowych wybrano firmę Computer Plus z Krakowa.

Zobacz również:

Oprócz standardowych modułów systemu Logotec Enterprise dostarczy również nakładkę internetową spełniającą funkcję sklepu internetowego a także umożliwiającą zdalne fakturowanie, przyjmowanie zamówień oraz prowadzenie wszechstronnych analiz. Autorem tego rozszerzenia jest Computer Plus.

Uruchomienie systemu przewidziano na początek roku 2004.


TOP 200