MAiC chce odzyskać unijne zaufanie

Do końca maja br. w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji miał powstać plan naprawczy dotyczący projektów IT realizowanych w polskiej administracji. Do końca września zaś Komisja Europejska ma podjąć decyzję o ewentualnym odblokowaniu funduszy z 7 Osi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Pracownicy CSIOZ dostają tylko 15% pensji

Centrum Systemów Informacyjnych Opieki Zdrowotnej zostało pozbawione przez ministra Jacka Rostowskiego środków na regulację - wynikających z podpisanych umów - należności dla firm wykonujących już prace w ramach rozpoczętych projektów. Rośnie więc zadłużenie CSIOZ także wobec dostawców. To efekt wstrzymania przez Komisję Europejską certyfikacji projektów CSIOZ. Ministerstwo Finansów po decyzji KE zdecydowało, że wstrzymuje przekazywanie do Centrum unijnej części budżetu nie wiedząc, czy te pieniądze wpłyną w ramach dotacji unijnych dla Polski. Środki na płace osób pracujących w Centrum pochodzą właśnie z dwóch źródeł - 15% daje budżet państwa, a 85% pochodzi z funduszy unijnych. Po decyzji ministra Rostowskiego pracownicy otrzymali w maju br. tylko 15 % swoich poborów. Jeśli decyzja Ministra Finansów się nie zmieni, grozi im, że takie pobory będą otrzymywać również w kolejnych miesiącach.

Taką informację przekazał Michał Boni, minister administracji i cyfryzacji podczas spotkania z przedstawicielami branży informatycznej zaniepokojonymi tym, co dzieje się w projektach IT w polskiej administracji. Jednocześnie uzgodniono, że przygotowane zostaną wspólnie propozycje zmian w ustawie o zamówieniach publicznych. Ich projekt zostanie zaprezentowany prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych jako inicjatywa Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Spotkanie odbyło się tuż po rozmowie Michała Boniego z Johannesem Hahnem, unijnym komisarzem ds. polityki regionalnej. Minister administracji i cyfryzacji przedstawił w Brukseli działania polskiego rządu dotyczące części projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działania Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji oraz raport "Państwo 2.0 - nowy start dla e-administracji".

CPI połączone z CSIOZ, połączone z...

W oparciu o przygotowywany plan naprawczy dotyczący projektów IT w polskiej administracji, Polska i Komisja Europejska powołają wspólny zespół zadaniowy, który oceni zaproponowane narzędzia. Równolegle z planem naprawczym powstanie także - i zostanie przedyskutowany - nowy model zarządzania Centrum Projektów Informatycznych i projektami zdrowotnymi. Nieoficjalnie mówi się, że CPI może zostać połączone z Centrum Projektów Informatycznych Ochrony Zdrowia (CSIOZ). W perspektywie do nowo powstałego Centrum miałyby być dołączone inne "przybudówki", np. wewnętrzne działy w Ministerstwie Finansów, jak się często mówi - największej polskiej "firmie IT", jeśli chodzi o liczbę zatrudnianych informatyków.

Pytanie kto stanie na czele połączonych CSIOZ, CPI i być może kilku innych ośrodków zajmujących się informatyką w administracji? Podobno szanse mają:

1) dyrektor CSIOZ Leszek Sikorski lub dyrektor CPI Agnieszka Boboli

2) Tomasz Jeruzalski, zastępca dyrektora CPI

3) jeden z polityków PO, który chciałby podjąć wyzwanie w informatyzacji

4) Grzegorz Blizniuk, grzejący ławę w CSIOZ.

Dalszy los projektów IT

Jak zapewnił Michał Boni, Komisji Europejskiej przedstawiony zostanie także formalny plan naprawczy dotyczący projektu PL.ID wraz z założeniami funkcjonalności końcowej projektu nowego dowodu osobistego. Jak zapewnia MAiC, komisarz Johannes Hahn "ze zrozumieniem i chęcią dialogu przyjął przejrzystość, z jaką Michał Boni podchodzi do złożonego i trudnego problemu, jakim są projekty realizowane przez Polskę w ramach cyfryzacji".

Obydwie strony chcą, aby do 20 czerwca wypracowane zostały podstawy do decyzji Komisji Europejskiej w sprawie odwieszenia zamrożonych płatności środków unijnych. KE będzie jednak obradować co najmniej do września na temat polskich propozycji. Dopiero wówczas podejmie decyzję o ewentualnym odblokowaniu funduszy z 7 Osi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

MAC po pół roku

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przedstawiło także raport ze swojej działalności po pierwszych sześciu miesiącach. MAC powstał 21 listopada 2011 r. "Walczymy o to, żeby Komisja Europejska odblokowała nam pieniądze na wszystkie dobrze prowadzone projekty informatyczne" - mówi Michał Boni. "Po kilku miesiącach prac mamy już bardzo jasne wyobrażenie, jak powinna wyglądać cyfryzacja" - dodaje.

"Powiedzie się ona jeśli zadbamy o odpowiedni dostęp do szerokopasmowego Internetu. Z tym związane są nasze projekty infrastrukturalne. Celem cyfryzacji jest doprowadzenie do tego, by ludzie korzystali z Internetu, by czuli, że to ma sens. To z tego powodu prowadzimy projekty informatyczne, dzięki którym administracja będzie działać sprawniej. Na to musimy mieć pieniądze, duża z nich część to środki unijne" - można przeczytać w oficjalnej informacji MAiC. Administracja publiczna realizuje dziś kilkaset projektów informatycznych. 29 priorytetowych wspiera finansowo Unia Europejska (w ramach 7 osi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka). Komisja Europejska wstrzymała płatności dotyczące tych projektów priorytetowych z powodu nieprawidłowości w siedmiu z nich.

Cyfryzacja to także promocja i edukacja

Równolegle MAiC startuje też z projektem Cyfrowa Szkoła. Wcześniej uruchomiono zaś skierowany do seniorów projekt Latarnicy 50 +. "2000 wolontariuszy będzie przekonywało swoje społeczności - rodzinę, sąsiadów, że warto korzystać z sieci" - zapowiada Boni.

MAiC chce też szybko zakończyć prace nad ustawą o działach. Zgodnie z projektem, nad którym pracuje teraz Sejm, do zadań administracji w dziale "informatyzacja" dochodzą m.in. przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną oraz usług na żądanie. Trwają też prace nad nowelizacją ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, jak również stosownych rozporządzeń, które mają na celu doprecyzowanie przepisów tak, aby podmioty publiczne były zobowiązane do świadczenia usług na rzecz obywateli i przedsiębiorców drogą elektroniczną.


TOP 200