MAN we Wrocławiu

Przez ostatnie dwa lata wrocławska akademicka metropolitalna sieć komputerowa połączyła między sobą miejscowe uczelnie takie jak Politechnika, Uniwersytet, Akademia Rolnicza, Medyczna i Ekonomiczna. Połączono je światłowodami tworzącymi podwójny pierścień FDDI. Jeden z nich jest oparty na włóknach wielomodowych, drugi, mniejszy, na jednomodowych. Struktura ta wynika z odległości między poszczególnymi węzłami.

Przez ostatnie dwa lata wrocławska akademicka metropolitalna sieć komputerowa połączyła między sobą miejscowe uczelnie takie jak Politechnika, Uniwersytet, Akademia Rolnicza, Medyczna i Ekonomiczna. Połączono je światłowodami tworzącymi podwójny pierścień FDDI. Jeden z nich jest oparty na włóknach wielomodowych, drugi, mniejszy, na jednomodowych. Struktura ta wynika z odległości między poszczególnymi węzłami.

W sieci korzysta się z protokołów IP i Novell IPX. W ringu pracują urządzenia Cisco (routery C7000, C7010, C4000 oraz koncentratory). Zarządzanie pracą sieci odbywa się za pomocą oprogramowania CiscoWorks pracującego na stacji roboczej Sun Microsystems pod kontrolą SunNet Managera.

Obecnie sieć jest rozbudowywana o połączenia oparte na technologii ATM. W początkowym okresie dwa routery C7000 i jeden C7010 są łączone za pośrednictwem switcha ATM firmy Cisco (HyperSwitch). Pozwoli to osiągnąć transmisję 155 Mbps oraz wewnętrzą przepustowość 2,4 Gbps.

Planuje się, aby w przyszłości w strukturze objętej transmisją ATM zainstalować superkomputer, do którego dostęp odbywałby się z prędkością 155 Mbps.


TOP 200