MAN nad Włocławkiem

We Włocławku uruchomiono szerokopasmową, miejską sieć informacyjną (MAN). Kujawska inicjatywa to pierwszy w Polsce projekt budowy regionalnej sieci szkieletowej przeznaczonej dla administracji i innych podmiotów publicznych (szkoły, urzędy, biblioteki, służba zdrowia). Co w polskich warunkach niespotykane - od powstania pomysłu do uruchomienia sieci pilotażowej upłynął niespełna rok. W tym czasie utworzono spółkę K-PSI (Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna), zaproponowano i zweryfikowano techniczne możliwości budowy sieci oraz przeprowadzono wymagane prawem przetargi i zbudowano bezprzewodowy MAN we Włocławku.

We Włocławku uruchomiono szerokopasmową, miejską sieć informacyjną (MAN). Kujawska inicjatywa to pierwszy w Polsce projekt budowy regionalnej sieci szkieletowej przeznaczonej dla administracji i innych podmiotów publicznych (szkoły, urzędy, biblioteki, służba zdrowia). Co w polskich warunkach niespotykane - od powstania pomysłu do uruchomienia sieci pilotażowej upłynął niespełna rok. W tym czasie utworzono spółkę K-PSI (Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna), zaproponowano i zweryfikowano techniczne możliwości budowy sieci oraz przeprowadzono wymagane prawem przetargi i zbudowano bezprzewodowy MAN we Włocławku.

MAN nad Włocławkiem

Schemat sieci K-PSI

Włocławska sieć została zbudowana przez firmę integracyjną Solidex na podstawie rozwiązań Cisco Systems. Przy jej budowie wykorzystano mosty bezprzewodowe WLAN Cisco Aironet 350 pracujące w standardzie 802.11b. Połączenie z siecią Torman wykonano za pomocą dzierżawionego od Telekomunikacji Kolejowej łącza cyfrowego o przepustowości 34 Mb/s. Wśród pierwszych użytkowników sieci znalazły się szpitale, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Straż Pożarna i Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Celem budowy sieci Kujawsko-Pomorskiej jest m.in. zapewnienie podmiotom z sektora publicznego powszechnego dostępu do usług teleinformatycznych. Sieć jest budowana przez spółkę non-profit o nazwie Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna sp. z o.o. Spółka ta została utworzona przez województwo kujawsko-pomorskie, Akademię Techniczno-Rolniczą w Bydgoszczy i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Projekt ma być w zamierzeniu finansowany ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Realizacja całej inwestycji jest zaplanowana na trzy lata. Zakłada się budowę węzłów dostępowych we wszystkich 19 powiatach województwa. Projekt uwzględnia wykorzystanie istniejącej infrastruktury Bydgoszczy i Torunia (Bydman i Torman) oraz akademickiej sieci naukowej PIONIER.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200