MAC kończy prace nad nowelizacją ustawy o informatyzacji administracji

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji poinformowało, że podzieliło prace legislacyjne dotyczące informatyzacji na dwa etapy: nowelizację ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i przygotowanie w dłuższej perspektywie nowej ustawy o wykonywaniu zadań publicznych drogą elektroniczną.

Nowelizacja zakłada, że wszystkie instytucje publiczne będą musiały obsługiwać elektroniczne skrzynki podawcze. Do tej pory miały jedynie obowiązek publikowania ich adresu na BiP-ie. Dzięki temu w każdym urzędzie będzie można złożyć pismo drogą elektroniczną.

Instytucje, które mają obowiązek ustalania wzorów pism papierowych, będą też musiały tworzyć wzory pism i formularzy elektronicznych, a minister ds. informatyzacji będzie mógł tworzyć wzór takiego dokumentu elektronicznego, jeśli w przepisach prawa nie został wskazany organ właściwy do określenia wzoru. Nowelizacja zakłada też, że obywatele będą mogli w postępowaniach przed podmiotami publicznymi posługiwać się elektronicznymi kopiami dokumentów papierowych.

Prace nad nowelizacją są na ukończeniu. Pod koniec czerwca br. projekt powinien być gotowy i trafić do konsultacji wewnątrzresortowych, potem będzie musiał przejść przez kolejne wymagane etapy procesu legislacyjnego.


TOP 200