MAC chce zorganizować studia podyplomowe dla dyrektorów IT w administracji

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach projektu "Nowoczesne kadry polskiej teleinformatyki administracji publicznej" planuje zorganizować studium podyplomowe dla osób kierujących komórkami do spraw teleinformatyki w administracji państwowej. Urzędnicy mieliby się uczyć m.in. o nowoczesnej administracji i jej legislacji w obszarze wykorzystania teleinformatyki i architekturze teleinformatycznej państwa.

W związku z tymi planami Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji chce poddać pod dyskusję zagadnienia, które składać się powinny na program studium. Wśród propozycji bloków tematycznych znajdują się blok "Nowoczesna administracja i jej legislacja w obszarze wykorzystania teleinformatyki", który obejmuje omówienie najważniejszych aktów prawnych odnoszących się m.in. do wykorzystywania narzędzi teleinformatycznych do wsparcia funkcjonowania administracji, świadczenia usług oraz udostępniania informacji drogą elektroniczną, identyfikacji i wiarygodności cyfrowej, ochrony danych osobowych, rejestrów referencyjnych, bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych państwa, współdzielenie zasobów IT; blok "Przegląd współczesnych narzędzi budowy i integracji systemów teleinformatycznych", który obejmuje omówienie najnowszych rozwiązań technicznych, programowych oraz organizacyjnych tworzących współczesne podstawy budowy i funkcjonowania systemów teleinformatycznych, blok "Architektura teleinformatyczna państwa", która obejmuje zagadnienia dotyczące stanu zorganizowania oraz rozwoju głównych komponentów infrastruktury teleinformatycznej państwa, rejestrów referencyjnych, udostępnionych platform komunikacji i uwierzytelniania, mechanizmów bezpieczeństwa danych i systemów, zasad interoperacyjności, blok "Proces budowy systemu teleinformatycznego" dotyczący modelowego procesu budowy systemu teleinformatycznego począwszy od określenia jego potrzeby i założeń oraz przygotowania koncepcji i jej zatwierdzenia, poprzez procedury zamówień publicznych i umowę, dalej realizację, faktyczne tworzenie systemu, udział w nim wszystkich zainteresowanych stron, testowanie i odbiór, SLA, eksploatację, wsparcie użytkownika oraz utrzymanie systemu oraz blok "Skuteczne przywództwo, kierowanie zespołami", na którym zaprezentowany zostanie pakiet zagadnień związanych z technikami zarządczymi, negocjacyjnymi, skutecznym kierowaniem i motywowaniem zespołów. Omówione zostaną zadania CIO jednostki administracji państwowej oraz zagadnienia budowania wizerunku i roli komórki informatycznej. MAC chce też by w czasie studiów omówione były dwa projekty teleinformatyczne: jeden uznany za nieudany, drugi udany. Na ich przykładnie słuchacze podzielą się własnymi doświadczeniami, wskażą i omówią przyczyny zarówno niepowodzeń jak i sukcesów. Wskazana byłaby także dyskusja na temat metodyk prowadzenia oraz kontroli jakościowej projektów i oceny ich skuteczności.

Ministerstwo oczekuje na opinie, propozycje i uwagi uczelni wyższych na temat ramowego programu studium przedstawionego przez MAiC. Szczególnie ważne z punktu widzenia ministerstwa będą opinie uczelni dotyczące doprecyzowania lub rozszerzenia katalogu zagadnień wchodzących w skład poszczególnych bloków tematycznych, najodpowiedniejszej formy zajęć w ramach poszczególnych zagadnień, podziału godzinowego pomiędzy blokami itp.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200