MAC: Komisja Europejska nie cofnie nam dotacji na informatyzację

Jak podaje Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, do końca miesiąca dostaniemy od Komisji Europejskiej decyzję potwierdzającą wznowienie płatności dla dużych projektów z zakresu informatyzacji administracji oraz inwestycji przedsiębiorstw. Oznacza to, że Polska jeszcze w tym roku może uzyskać refundację wydatków poniesionych w tych projektach.

W kwietniu 2012 r. Komisja Europejska zgłosiła zastrzeżenia dotyczące realizacji części projektów dofinansowanych z Programu Innowacyjna Gospodarka. W konsekwencji czasowo wstrzymała refundację wydatków w ramach działania 4.5 (największe inwestycje przedsiębiorców) oraz 7. osi priorytetowej (projekty e-administracji). Projekty te były realizowane zgodnie z harmonogramami, ale poniesionych wydatków nie mogliśmy rozliczać z Komisją.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego we współpracy z Ministerstwem Gospodarki i Ministerstwem Finansów sprawdziło stosowane w projektach procedury, przeprowadzony został audyt konkursów, w których wyłaniane były inwestycje przedsiębiorców. Jego wyniki wskazują, że nabory prowadzone były prawidłowo.

Z kolei w ramach 7. osi priorytetowej POIG działania podjęły wspólnie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. W maju Komisja Europejska otrzymała Program Działań Naprawczych projektów informatyzacji administracji realizowanych w ramach 7 osi priorytetowej PO IG, a jego wersja uwzględniająca uwagi Komisji Europejskiej została przekazana stronie unijnej pod koniec lipca. Program zawierał zestaw działań wzmacniających system zarządzania i kontroli projektów, w tym zintensyfikowanie współpracy instytucji w zakresie prowadzonych kontroli, wzmocnienie weryfikacji wniosków o płatność, rozszerzenie zakresu monitorowania postępów we wdrażaniu. Dzięki niemu ewentualne błędy czy nieprawidłowości w realizacji poszczególnych projektów mogą być wykrywane szybciej.

"Podjęte przez stronę polską działania pokazały, że system zarządzania i kontroli w Programie Innowacyjna Gospodarka funkcjonuje właściwie, a ewentualne nieprawidłowości są sprawnie wykrywane na poziomie krajowym. Dzięki temu nie ma zagrożenia, że środki z budżetu europejskiego zostaną wydane niegospodarnie czy nieefektywnie. Po odblokowaniu płatności rozliczymy z Komisją Europejską co najmniej pół miliarda zł poniesionych wydatków" - poinformowało dzisiaj Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200