M2M zmienia świat

Należy pamiętać, że prędkość przesyłania danych poprzez Bluetooth 4.0 może być znacznie mniejsza od oczekiwań. Wiąże się to bezpośrednio z odległością między połączonymi urządzeniami. Klasa 2 Bluetooth, najczęściej używana w telefonach komórkowych i innych urządzeniach przenośnych, pozwala zachować stałą łączność przy maksymalnie 10 metrach. W Bluetooth 4.0 odległość ta może wynieść nawet do 200 metrów (teoretycznie), co dwukrotnie przekracza założenia klasy 1 (100 metrów). Duży dystans zmusza urządzenia do częstych negocjacji warunków połączeń, przekładając się tym samym na zmniejszenie przepustowości. W stosunku do starszych wersji Bluetooth, różnice w prędkości przesyłania danych mogą być znaczące - nawet dziesięciokrotnie mniejsze.

Niski pobór energii, osiągnięty dzięki zmodernizowanemu mechanizmowi zarządzania podtrzymywaniem łączności między skomunikowanymi urządzeniami, otwiera całkiem nowe możliwości wykorzystania smartfonów. Grupą rozwiązań, które mogą w sposób znaczący wpłynąć na poszerzenie funkcjonalności telefonów komórkowych są czujniki, np. temperatury, wilgotności, pulsu, ciśnienia i inne urządzenia zbierające dane, takie jak odbiorniki GPS i liczniki dystansu. Specjaliści szacują, że dzięki Bluetooth 4.0 czas pracy baterii może ulec wydłużeniu nawet dziesięciokrotnie. Specyfikacja Bluetooth 4.0 predestynuje ten standard do używania w wielu zastosowaniach komunikacji M2M.

Ciekawostką jest, że nieco zmodernizowana wersja Bluetootha została użyta w telefonach Nokia Asha 501. Nie chcąc korzystać z droższych modułów NFC, producent opracował autorską technologię o nazwie Slam. Mobilnej płatności dokonuje się podobnie jak w NFC (poprzez zbliżenie terminali). Nowością jest fakt, że oba urządzenia nie muszą być sparowane.

Bezpośrednie Wi-Fi

Entuzjaści technologii bezprzewodowych nie powinni zapominać również o Wi-Fi Direct. Technologia ta została zaprezentowana w 2010 r., a jej założeniem są bezpośrednie połączenia między dwoma urządzeniami. W zwykłej sieci Wi-Fi służy do tego centralny element sieci, np. router. Rozwiązanie jest dość młode, dlatego wciąż trwają prace nad rozpowszechnieniem technologii. Inżynierowie i specjaliści liczą na to, że Wi-Fi Direct zyska uznanie, głównie dzięki popularności tradycyjnych Wi-Fi.

W połowie ub.r., w celu dopracowania szczegółów i popularyzacji koncepcji, utworzono grupę roboczą Wi-Fi Direct Services. Jej zadaniem ma być opracowanie nowych mechanizmów, zapewniających lepszą współpracę urządzeń i aplikacji. Według ekspertów, Wi-Fi Direct może znacząco rozszerzyć standardowe zastosowania Wi-Fi, szczególnie w nowatorskich rozwiązaniach (M2M, IoT). Koniec prac grupy roboczej może nastąpić jeszcze w tym roku.

Wi-Fi Direct może działać w typowych dla Wi-Fi pasmach: 2,4 GHz i 5 GHz. Zestawianie połączeń jest stosunkowo proste, ponieważ możliwe jest wykorzystanie znanego mechanizmu Wi-Fi Protected Setup (WPS). Nad odpowiednim zabezpieczeniem danych czuwa protokół WPA2-PSK.

Funkcjonalność Wi-Fi Direct jest zbliżona do tego, co oferuje Bluetooth. Przewagą tej technologii jest możliwość wykorzystania połączeń standardu 802.11n, oferujących przepływności rzędu kilkuset Mb/s (według danych Wi-Fi Alliance - do 250 Mb/s). Dodatkową zaletą jest większy zasięg, dochodzący do 200 metrów.

Ulepszone zarządzanie połączeniami i wysoki stopień bezpieczeństwa pozwala stosować Wi-Fi Direct także w środowisku korporacyjnym. Wi-Fi Alliance od dwóch lat certyfikuje kolejne urządzenia przeznaczone zarówno do zastosowań domowych, jak i biznesowych. Szacuje się, że obecnie jest ich ok. 600.

Prace nad rozwojem łączności bezprzewodowej krótkiego zasięgu trwają nieustannie. Specjaliści komitetów standaryzacyjnych, dążący do ujednolicenia komunikacji M2M, IoT już teraz alarmują, że potrzebne będą rozwiązania scalające wszystkie rozwiązania. Dopiero wówczas Internet of Things ma szansę w wyraźny sposób zmienić oblicze współczesnego społeczeństwa informacyjnego.

Jedną z prób uporządkowania zaistniałej sytuacji jest projekt inżynierów z Redpine Signals, producenta układów scalonych. Firma zapowiedziała wprowadzenie na rynek układu RS9113 M2MCombo, obsługującego wiele standardów łączności bezprzewodowej (dwuzakresowe połączenia Wi-Fi 802.11n, połączenia ZigBee i połączenia Bluetooth 4.0 pracujące w trybie dual-mode). Dzięki takiemu rozwiązaniu urządzenia M2M, wyposażone w różne moduły łączności bezprzewodowej mogłyby wymieniać dane, co w dużym stopniu przyspieszyłoby rozwój koncepcji Internet of Things.


TOP 200