M2M zmienia świat

Analitycy ABI Research twierdzą, że popyt na usługi związane z M2M będzie stale rósł, a idea "Internet of Things" na dobre wkroczy do firm i domostw. Specjaliści prognozują, że w 2016 r. przychody generowane przez rynek M2M sięgną 35 mld dol. Głównym motorem wzrostu będzie duża podaż tanich urządzeń sieciowych, wysoko zintegrowanych (all in one), charakteryzujących się niewielkim poborem mocy. Każdy z produktów będzie wyposażony w rozwiązania pozwalające łączyć się z siecią (przewodowo i bezprzewodowo). Oczekuje się również, że wraz ze zwiększoną konsumpcją elektroniki wzrośnie liczba usług przetwarzania danych w chmurze (cloud computing) i tych, pozwalających przechowywać gigabajty informacji w zdalnych lokalizacjach.

W znacznej mierze obroty rynkowe generowane będą przez sektor publiczny (usługi miejskie, np. automatyczne włączanie latarni ulicznych, regulowanie temperatury budynków, rozładowywanie korków ulicznych, wykonywanie pomiarów). Będzie również rosło wykorzystanie IoT przez podmioty prywatne, realizujące specjalistyczne usługi dla ludności (np. prywatna opieka medyczna, szpitale).

W morzu usług

Obszar zastosowań komunikacji M2M wydaje się być ograniczony jedynie wyobraźnią inżynierów bądź czynnikami ekonomicznymi. W krajach bogatych i rozwiniętych technologicznie popularnością cieszą się np. rozwiązania służące do budowy "inteligentnego domu" (czujniki światła/zmierzchu, zużycia wody i elektryczności, czystości powietrza), czy elementy podnoszące komfort jazdy samochodem, takie jak: stałe podłączenie do sieci, monitorowanie wypadków, zatorów drogowych, automatyczne wzywanie służb ratunkowych.

Internet of Things – Pełna integracja

Internet of Things – Pełna integracja

Jedną z większych gałęzi przemysłu, stosujących rozwiązania M2M, jest elektroenergetyka. Inteligentne sieci elektroenergetyczne, smart grids, kontrolują produkcję (prądu, paliwa, gazu), przesyłanie towaru do odbiorcy i automatycznie określają bieżące zużycie zasobów. Trwają ciągłe prace nad optymalizowaniem wykorzystania energii. Można dążyć do tego np. poprzez dynamiczną realokację zasobów - energia przesyłana jest tam, gdzie w danej chwili istnieje na nią zapotrzebowanie. Inteligentne sieci potrafią również zlokalizować i zgłosić awarię, co znacznie skraca czas potrzebny do naprawienia problemu.

Rozwiązania M2M doskonale sprawdzają się w logistyce i telematyce. Specjalnie zaprojektowane systemy mogą zautomatyzować wiele procedur, np. eCall (wzywanie pomocy), SVT (wykrywanie skradzionych pojazdów), ETC (elektroniczny pobór należności), ACN (automatyczne informowanie o uszkodzeniach samochodu po wypadku). Firmy chętnie inwestują w transport i telematykę, ponieważ mogą liczyć na konkretne profity. Skorzystać mogą operatorzy sieci mobilnych (GSM/3G/WiMAX), dostawcy zaawansowanych odbiorników GPS (Glonas, Galileo, EGNOS), producenci aplikacji zarządzających (sterowanie, billing) i specjalistycznych (geomorfometria, GIS), firmy opracowujące aktywne oraz pasywne czujniki, kamery, układy scalone.

Medycyna to kolejna dziedzina gospodarki, która dzięki rozwiązaniom M2M może znacznie usprawnić proces leczenia pacjentów i przeprowadzania skomplikowanych operacji. Telemedycyna, czyli szybki dostęp do lekarza, sieci czujników reagujących na zmiany parametrów życiowych pacjenta, automatyzacja prostych procedur medycznych to tylko niektóre przykłady wykorzystania M2M w praktyce. Obecnie testuje się programy, w których pacjenci wyposażani są w zestawy czujników do pomiaru tętna, ciśnienia, temperatury czy wagi, które na bieżąco komunikują się z urządzeniami agregującymi dane w szpitalach. Lekarze w każdej chwili mogą skontaktować się z pacjentem i udzielić zaleceń.


TOP 200