M-commerce Monitela

Monitel oferuje system typu m-commerce - narzędzie do zarządzania sprzedażą oparte na wykorzystaniu sieci GSM i Internetu. Szybka wymiana danych między serwerem i ruchomymi terminalami (PDA lub HHC) umożliwia składanie zamówień w czasie rzeczywistym.

Monitel oferuje system typu m-commerce - narzędzie do zarządzania sprzedażą oparte na wykorzystaniu sieci GSM i Internetu. Szybka wymiana danych między serwerem i ruchomymi terminalami (komputerami klasy PDA lub HHC) umożliwia składanie zamówień w czasie rzeczywistym.

Obieg informacji odbywa się dzięki transmisji pakietowej GPRS w środowisku GSM (obecnie wyłącznie w sieci Plus GSM). Dyspozytor jest na bieżąco informowany o transakcjach dokonywanych przez handlowców w terenie oraz o zmianach zapasów w magazynach. System zapewnia automatyczną kontrolę poprawności wprowadzanych danych.

System oferowany przez Monitel w założeniu jest systemem otwartym, skalowalnym, współpracującym z programami wspierającymi zarządzanie firmą (ERP/MRP) oraz aplikacjami CRM. Możliwa jest także integracja systemu ze sztandarowym produktem producenta - systemem Proteka do zarządzania personelem w terenie (lokalizowanie i monitorowanie pracy przedstawicieli handlowych).

Monitel oferuje do obsługi systemu terminale Mitsubishi z serii Trium z oprogramowaniem Microsoftu. Cena terminala wynosi ok. 3 700 zł, a cena licencji niecałe 700 zł.


TOP 200