Lumena spółką akcyjną

Przekształcenie w spółkę akcyjną to część zmian organizacyjnych, które objęły również zarząd i radę nadzorczą.

Przekształcenie w spółkę akcyjną to część zmian organizacyjnych, które objęły również zarząd i radę nadzorczą.

Rozważamy także inny niż giełda scenariusz pozyskania kapitału - wejście inwestora branżowego. Interesują się nami spółki nie tylko z Europy. Prowadzimy rozmowy i jesteśmy otwarci na ciekawe propozycje. <em>Tadeusz Browarek, prezes Lumeny</em>

Rozważamy także inny niż giełda scenariusz pozyskania kapitału - wejście inwestora branżowego. Interesują się nami spółki nie tylko z Europy. Prowadzimy rozmowy i jesteśmy otwarci na ciekawe propozycje. Tadeusz Browarek, prezes Lumeny

Lumena wzmacnia usługowy profil działalności oraz rozwija sprzedaż nowych w ofercie rozwiązań bazodanowych i aplikacyjnych Oracle oraz produktów Cisco. Dotychczas największymi partnerami Lumeny byli HP, Microsoft i SAP. Jak podkreślają przedstawiciele Lumeny, widać już pierwsze korzyści. "Właśnie osiągnęliśmy najlepsze w historii wyniki za pierwszy kwartał i najwyższy w historii firmy, ponad dwukrotny wzrost sprzedaży względem poprzedniego kwartału" - mówi Artur Smółko, wiceprezes Lumeny.

Zmiana formy prawnej Lumeny jest warunkiem koniecznym do ewentualnego debiutu na warszawskim parkiecie. Jednak spółka na razie nie zakłada konkretnego terminu wejścia na GPW. "Teraz mamy mnóstwo pracy i ewentualne plany giełdowe schodzą na dalszy plan" - mówi Tadeusz Browarek, prezes Lumeny.

Zagraniczna ekspansja Lumeny obejmie, według planów zarządu, przede wszystkim kraje Unii Europejskiej. Na razie jednak firma nie ma konkretnych planów. Na rynkach za granicą zamierza zaistnieć poprzez partnerstwa z innymi spółkami.


TOP 200