Łukasz Świst na stanowisku dyrektora Software AG Polska

Software AG w Polsce ma nowego kierownika warszawskiego biura koncernu. Łukasz Świst piastuje teraz stanowisko dyrektora, a w zakresie jego odpowiedzialności będą nie tylko działania firmy na rynku polskim, ale też innych rynkach europejskich.

Firma Software AG Polska mianowanie nowego dyrektora ogłosiła 2 października. Osobą obejmującą to stanowisko jest Łukasz Świst. Będzie on odpowiedzialny nie tylko za Polskę. Nowemu dyrektorowi będą podlegać oddziały w takich państwach jak Czechy, Słowacja i Węgry. Pod jego opieką znajdą się też kraje bałtyckie.

Łukasz Świst jest absolwentem Politechniki Poznańskiej i Politechniki Brandenburskiej w Cottbus. Pracował w wielu różnych firmach IT działających w Polsce i w Niemczech. W Software AG Polska spędził blisko 10 lat i piastował różne stanowiska. Przed objęciem nowej posady był dyrektorem sprzedaży.

Zadaniem Łukasza Śwista na stanowisku dyrektora AG Polska będzie budowanie w naszym kraju i innych podlegających mu państwach rynku dla rozwiązań IT. Jego działania mają pomóc w cyfrowej transformacji klientów, zwiększaniu innowacyjności oraz wykorzystaniu narzędzi z zakresu platformy biznesowej Digital Business Platform.

Łukasz Świst na stanowisku dyrektora Software AG Polska

Łukasz Świst

„W Software AG wspólnie z klientami pracujemy nad wzrostem ich konkurencyjności w erze cyfrowej gospodarki” – mówi Łukasz Świst, czyli nowy dyrektor polskiego oddziału Software AG. „Firmy w naszym regionie Europy zdają sobie sprawę, że muszą się odróżnić od lokalnej i międzynarodowej konkurencji innowacyjnością i szybkością działania, zaś Software AG może im dostarczyć do tego narzędzia i platformę cyfrową. Software AG zna się na oprogramowaniu, które przyspiesza i digitalizuje biznes oraz sprawia, że IT staje się integralną częścią strategii.”

Software AG w Polsce współpracuje z siecią wyspecjalizowanych firm partnerskich. Zadaniem partnerów jest sprzedaż i wdrażanie oprogramowania Software AG. Zadaniem polskiego biura jest rozwój sieci partnerskiej w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w tym promocji i edukacji poza granicami naszego kraju.


TOP 200