Lukas Bank uruchomi wkrótce usługi bankowości internetowej

Wkrótce Lukas Bank za pośrednictwem Internetu udostępni usługę, polegającą na przejglądaniu listy i stanu rachunków, ustalaniu kwoty dostępnego kredytu i sumy zaległych prowizji bankowych.

Wkrótce Lukas Bank za pośrednictwem Internetu udostępni usługę, polegającą na przejglądaniu listy i stanu rachunków, ustalaniu kwoty dostępnego kredytu i sumy zaległych prowizji bankowych. Będzie też możliwe dokonanie jednorazowego przelewu lub złożenie stałego zlecenia (np. opłat za energię elektryczną czy telefon). Internet umożliwi także zakładanie lokat terminowych, zgłoszenie zapotrzebowania na nową kartę płatniczą czy zastrzeżenie czeku lub karty. Klient będzie mógł tą drogą powiadomić bank o wysokości kwoty, jaką zamierza podjąć następnego dnia w banku.

Skorzystanie z usług bankowości internetowej nie będzie wymagało założenia dodatkowego konta. Klient jedynie musi podpisać z bankiem odpowiednią umowę i wtedy otrzyma tzw. token, zapewniający bezpieczeństwo dokonywanych operacji.

Magnetyzm Internetu

"Nie chcemy, aby klient ponosił dodatkowe koszty związane z korzystania z tego kanału dystrybucji usług bankowych. Token będzie płatny, ale chcemy tak opracować stawki prowizji, aby jego koszt szybko się zwracał tym, którzy rzeczywiście skorzystają z usług bankowości internetowej" - mówi Tadeusz Uchmanowicz, dyrektor Departamentu Informatyki w Lukas Banku. Lukas Bank zaoferuje niższe prowizje od transakcji internetowych, aby zachęcić klientów do tej formy dystrybucji. Niewykluczone że klienci Lukas Banku będą mogli otrzymać token bezpłatnie na okres próbny, by ocenić przydatność nowej usługi.

Zdaniem Tadeusza Uchmanowicza, twierdzenie o niższych kosztach transakcji internetowej w porównaniu do operacji wykonanej w oddziale nie odnosi się do warunków polskich, charakteryzujących się relatywnie niską ceną wynajmu pomieszczeń i pracy ludzkiej oraz niewysokim - na dzisiaj - poziomem transakcji przeprowadzanych przez Internet.

Sieciowe interakcje

"Wydaje się nam, że możemy liczyć na duży popyt na usługi bankowości internetowej. Zapotrzebowanie to jest jednak uzależnione od połączenia tych usług z całą ofertą bankową, czyli siecią placówek bankowych, dostępnością telecentrum i kart płatniczych oraz atrakcyjną wysokością oprocentowania rachunków i lokat terminowych"- wyjaśnia Tadeusz Uchmanowicz.

Klienci korzystający z kanału internetowego będą mieli możliwość połączenia się specjalną linią telefoniczną z pracownikami banku. W przyszłości również zostanie udostępniona pomoc operatora w trybie online, za pośrednictwem strony WWW. Aby zminimalizować liczbę telefonów do call center, opracowano system śledzenia statusu zleceń dokonywanych za pośrednictwem strony internetowej - od momentu potwierdzenia przyjęcia zlecenia, przez oczekiwanie na realizację, do potwierdzenia realizacji lub informacji o odmowie realizacji z podaniem jej przyczyny.

Ławka oczekujących

Z zamiarami udostępnienia internetowych usług noszą się również Millennium i Handlobank. Millennium zapowiedział udostępnienie internetowego kanału w 2000 r. Przedstawiciele banku nie podali jednak dokładnej daty. Pierwsze efekty prac w Handlobanku powinny być widoczne na początku lutego przyszłego roku.