Lucent rozbuduje sieć TP SA

Telekomunikacja Polska SA zawarła umowę z Lucent Technologies na dostawę routerów i oprogramowania zarządzającego usługami IP.

Telekomunikacja Polska SA zawarła umowę z Lucent Technologies na dostawę routerów i oprogramowania zarządzającego usługami w sieci IP. W ramach umowy, LT dostarczy rozwiązania sieciowe IP z inteligencją w warstwie usług (Service Intelligent). Telekomunikacja Polska w ramach ogólnokrajowej sieci transmisji danych będzie świadczyła klientom biznesowym i abonentom indywidualnym usługi wirtualnych sieci prywatnych (VPN) oraz dostępu do Internetu poprzez zapory typu firewall.

TP SA zakupiła od Lucent Technologies 15 routerów usługowych IP SpringTide 7000, które zostaną zainstalowane w największych miastach kraju, pełniąc rolę węzłów usługowych. Lucent zapewni także oprogramowanie do zarządzania siecią i kreacji usług IP - Navis LightShip. Lucent na mocy umowy będzie ponadto współpracować przy instalacji i zapewni wsparcie techniczne.

Zobacz również:

  • Google i NIST uruchomią produkcję procesorów kolejnej generacji

Podpisana umowa jest elementem szerszego porozumienia zawartego na początku tego roku pomiędzy FT i Lucent Technologies na obsługę technologiczną spółek wchodzących w skład grupy FT. Firmy nie ujawniły wartości kontraktu.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200