Lucent dla CyberCarriers

Lucent Technologies zawiera umowy o współpracy technicznej z firmami komputerowymi, które mają pomóc operatorom sieciowym we wdrażaniu nowych aplikacji i usług internetowych z wykorzystaniem infrastruktury światłowodowej.

Lucent Technologies zawiera umowy o współpracy technicznej z firmami komputerowymi, które mają pomóc operatorom sieciowym we wdrażaniu nowych aplikacji i usług internetowych z wykorzystaniem infrastruktury światłowodowej.

Firma poinformowała o zawarciu kolejnych porozumień dotyczących projektu tworzenia systemów teleinformatycznych ułatwiających dostawcom szerokopasmowych usług internetowych - nazywanym CyberCarriers - dostarczanie klientom nowej generacji internetowych formatów danych, aplikacji i usług. Porozumienia zawarto z EMC Corp., IBM oraz Sun Microsystems.

Sektor dostawców usług CyberCarriers to nowa grupa operatorów sieciowych oferujących połączenia szybkich sieci i usług ośrodków komputerowych (w tym serwerów, pamięci masowych i transportu sieciowego) dostawcom usług aplikacyjnych (ASP) i internetowych (ISP) oraz firmom prowadzącym komercyjne serwisy internetowe. Firmy te z kolei sprzedają usługi nowej generacji - takie jak: obsługa poczty elektronicznej, systemy e-biznesowe i e-commerce, systemy wirtualnych miejsc pracy, przetwarzania danych, komunikacji oraz innych środowisk IP - przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym.

W prowadzonej przez siebie działalności komercyjnej firmy typu CyberCarriers będą mogły łączyć internetowe ośrodki komputerowe z szerokopasmowymi światłowodowymi sieciami szkieletowymi oraz bezprzewodowymi.

Uczestniczące w tym projekcie firmy (CyberRoute, EMC Corp., IBM, Lucent oraz Sun Microsystems) uzgodniły sposób wyposażania istniejących i przyszłych systemów komputerowych w osprzęt sieci światłowodowych - przez dodanie firmowych interfejsów Lucent OptiStar w wybranych serwerach i urządzeniach pamięciach masowych. W liście intencyjnym, firma CyberRoute wyznaczyła Lucent Technologies na głównego realizatora rozbudowy ośrodków komputerowych w celu stworzenia skalowalnego, niezawodnego i bezpiecznego portalu aplikacyjnego, obejmującego mechanizmy zarządzania tymi usługami w całej Europie.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200