Lubelski bank danych

Terenowy Bank Danych w Lublinie dysponuje już informacjami o 3 mln obywateli regionu (również o zmarłych).

Terenowy Bank Danych w Lublinie dysponuje już informacjami o 3 mln obywateli regionu (również o zmarłych).

TBD poza prowadzeniem ewidencji przygotowuje dla potrzeb Woj. Urzędu Statystycznego sprawozdania dotyczące ruchów migracyjnych ludności, urodzeń, małżeństw, zgonów itp. Z usług banku korzysta m.in. kuratorium oświaty (określanie liczby dzieci objętych obowiązkiem szkolnym), prokuratura, służba zdrowia i inne instytucje administracji. TBD prowadzi także wojewódzką ewidencję pojazdów, rejestr firm (REGON) oraz ewidencję gruntów - opisową i map metrycznych. Poza woj. lubelskim TBD obejmuje swym zasięgiem woj. chełmskie, bialskopodlaskie i zamojskie.


TOP 200