Lotus w Europie Wschodniej

Rynek komputerowy najszybciej rozwija się w Polsce, w Czechach i na Słowacji - powiedział Suresh Patel, szef Biura Wschodnioeuropejskiego Lotus Development Corp.

Rynek komputerowy najszybciej rozwija się w Polsce, w Czechach i na Słowacji - powiedział Suresh Patel, szef Biura Wschodnioeuropejskiego Lotus Development Corp.

Rynek węgierski jest bardziej dojrzały - dodał Patel - i z tego powodu ma niższy wzrost obrotów. Lotus zreorganizował swoją strukturę i kraje Europy Środkowej znalazły się w jednym oddziale z Australią i Szwajcarią. Firma zamierza podjąć bardziej efektywną strategię promowania swoich produktów na tym terenie - powiedział Patel. Przy okazji wtrącił też interesującą uwagę na temat planowanego stanowiska firmy wobec piractwa. Zwalczanie piractwa za pomocą kar jest nieskuteczne. Łatwiej je ukrócić wprowadzając nowe, atrakcyjne usługi, np. upgrady, pomoc szkoleniową itp., dla właścicieli legalnego oprogramowania.


TOP 200