Lotus sięga po technologie IBM

Nowa wersja pakietu SmartSuite 98 niedługo wejdzie w fazę testów beta.

Nowa wersja pakietu SmartSuite 98 niedługo wejdzie w fazę testów beta.

Lotus ujawnił niektóre szczegóły dotyczące przygotowywanej na przyszły rok nowej wersji pakietu aplikacji biurowych SmartSuite 98. Firma poinformowała, że zamierza wykorzystać technologie opracowane wcześniej przez macierzysty IBM. Umożliwi to m.in. budowanie hybrydowych aplikacji - tworzenie środowiska pracy, w którym applety Java współpracują ze standardowymi programami, wchodzącymi w skład pakietu aplikacji biurowych.

Wśród nowych opcji, które zostaną wprowadzone do pakietu SmartSuite 98, znajdują się funkcje do zarządzania licencjami, system dystrybucji oprogramowania oraz narzędzie do uaktualniania aplikacji wykorzystujące technologię Tivoli.

SmartSuite 98 będzie też pewnie pierwszym pakietem aplikacji biurowych wyposażonym w moduł rozpoznawania ciągłej mowy, oparty na technologii rozwijanej przez IBM. Lotus zapowiada, że użytkownik będzie się mógł komunikować z procesorem tekstu WordPro nie tylko za pomocą klawiatury, ale również dyktując teksty ustnie. Technologia rozpoznawania tzw. ciągłej mowy (continuous speech) polega na zdolności dekodowania wypowiedzi, która jest zbliżona do naturalnej - użytkownik nie musi robić przerw między poszczególnymi słowami, czego wymaga większość obecnie dostępnych tego typu programów. Lotus pracuje jednocześnie nad zintegrowaniem systemu rozpoznawania mowy z arkuszem kalkulacyjnym zawartym w pakiecie.

Tak zwane hybrydowe środowisko pracy wykorzystuje mechanizmy oferowane przez technologię Kona. Umożliwiają one integrację standardowych programów pakietu biurowego z appletami Java. Między innymi wchodzący w skład technologii Kona element InfoBus zostanie tak zmodyfikowany, aby zapewnić możliwość wymiany danych między programami pakietu i appletami Java.

Aby zwiększyć atrakcyjność SmartSuite 98 dla użytkowników korporacyjnych, Lotus zamierza wyposażyć go w możliwości importu/eksportu i wymiany danych z aplikacjami Microsoftu, przede wszystkim między programami WordPro/Word i Lotus 1-2-3/Excel.

Pakiet ma też oferować narzędzie umożliwiające tworzenie plików wsadowych przy wykorzystaniu aplikacji zestawu i ich publikację oraz rozsyłanie w sieci w formacie HTML, co znacznie ułatwi pracę grupową.

Wersja beta pakietu SmartSuite 98 ma być poddana testom w IV kwartale br., a premiera wersji handlowej jest zapowiadana na pierwszą połowę 1998 r.


TOP 200