Lotus Notes przydatny w realizacji "Competitive Advantage"

Czołowa australijska instytucja kredytowa Lend Lease opracowała system informowania kierownictwa (Executive Information System EIS) oparty na bazie danych Notes firmy Lotus Development. Aplikacja ta, dla efektywnego zarządzania funduszami (o wartości 12,7 mld USD) będącymi w dyspozycji Lend Lease, wypracowuje decyzje strategiczne i monitoruje wartości głównych wskaźników, dotyczących wydajności ekonomicznej działań firmy. System działa w w oparciu o trzy-częściowy model, wykorzystujący dane nt. warunków konkurencyjności, taktyki i codziennej działalności.

Czołowa australijska instytucja kredytowa Lend Lease opracowała system informowania kierownictwa (Executive Information System EIS) oparty na bazie danych Notes firmy Lotus Development. Aplikacja ta, dla efektywnego zarządzania funduszami (o wartości 12,7 mld USD) będącymi w dyspozycji Lend Lease, wypracowuje decyzje strategiczne i monitoruje wartości głównych wskaźników, dotyczących wydajności ekonomicznej działań firmy. System działa w w oparciu o trzy-częściowy model, wykorzystujący dane nt. warunków konkurencyjności, taktyki i codziennej działalności.

Pierwsza część aplikacji (bazująca na modelu sił konkurencyjnych, opisanym przez Michaela Portera w książce "The Competitive Advantaage") - informuje w jaki sposób czynniki zewnętrzne, takie jak stan gospodarki, pojawianie się na rynku nowych podmiotów - wpływają na funkcjonowanie firmy.

System ma wbudowany nowoczesny składnik typu front-end, prezentujący dane zarówno w kontekście strategicznym jak i operacyjnym w bazie danych. Zawiera ona aktualne informacje o największych 50 klientach Lend Lease oraz jego głównych konkurentach, a także dane z wywiadowni gospodarczych, prognozy i statystyki. Składnik ten łączy wszystkie informacje nt. klientów, dostawców i konkurentów w postaci bazy danych Lotus Notes. Pozwala on użytkownikowi (dzięki graficznemu interfejsowi) na uzyskanie wglądu w dalsze szczegóły zawarte w bazach Lotus Notesa albo w innych aplikacjach finansowych (np. dostęp do najnowszego serwisu wiadomości AAP Reutera oraz do katalogu najnowszych aktów prawnych i stawek podatkowych).

Drugi składnik zawiera informacje operacyjne nt. głównych wskaźników charakteryzujących efektywność gospodarczą, opartych na modelu duPont, a także kategoryzuje źródła osiągania dochodu ("profit centers").

Trzecia część aplikacji przechowuje informacje o finansach oraz dane codziennego funkcjonowania firmy.

EIS został zainstalowany w biurach 30 decydentów firmy w Sydney i Melbourne. Bazy Notes rezydują na stacjach roboczych Macintosh oraz pod Windows w 4 oddziałach Lend Lease w Sydney i w 2 w Melbourne. Obecnie realizowane są plany wprowadzenia EIS do innych jednostek gospodarczych tej firmy (m.in. obsługi inwestowania w nieruchomości). Zaleta tej metody (i jej siła ) tkwi w zdolności Notesa obsługiwania wielu platform rozmieszczonych w odległych geograficznie miejscach oraz replikacji baz danych do każdego LAN.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200