Łotewski gopher

Wszyscy, którzy są zainteresowani wiadomościami pochodzącymi z Łotwy i państw nadbałtyckic mogą skorzystać z uruchomionej w sierpniu br. usługi typu gopher. Za jej pośrednictwem, korzystając z internetowych połączeń elektronicznych, można uzyskać aktualną, anglojęzyczną informację, opracowywaną przez bałtyckie agencje informacyjne.

Wszyscy, którzy są zainteresowani wiadomościami pochodzącymi z Łotwy i państw nadbałtyckic mogą skorzystać z uruchomionej w sierpniu br. usługi typu gopher. Za jej pośrednictwem, korzystając z internetowych połączeń elektronicznych, można uzyskać aktualną, anglojęzyczną informację, opracowywaną przez bałtyckie agencje informacyjne.

Dla przypomnienia gopher to internetowa usługa informacyjna, umożliwiająca wyszukiwanie informacji za pomocą wykonywanego bezpośrednio (on-line) systemu menu. Praca z gopherem polega na wyborze i zaakceptowaniu jednego z haseł, podanych w menu.

Dostęp do usługi gopher podającej nowości z krajów nadbałtyckich jest możliwy po wydaniu polecenia:

gopher gopher.mii.lu.lv lub

gopher gopher.lv lub

gopher gopher.lvnet.lv.

Użytkownik korzystający z łotewskiego gophera ma jak na razie do dyspozycji trzy pozycje menu, zawierające trzy serwisy informacyjne. Pierwszy z nich - "News of Latvia" zawiera przegląd aktualnych wydarzeń na Łotwie wg agencji LETA oraz aktualności z Łotwy, Litwy i Estonii wg agencji BNS (Baltic News Agency). Wiadomości wg LETA (kilkanaście kB) są aktualizowane codziennie, nowości BNS (ok. 60 kB) co cztery dni.

Kolejne wejście do menu to informacje "Statistics of Latvia". Są one kwartalnikiem, przy czym istnieje możliwość otrzymywania miesięcznych raportów statystycznych (zainteresowani mogą się zgłosić pod adres [email protected]).

Kolejny serwis informacyjny - "Latvian Council of Sciences" prezentuje finansowane przez rząd łotewski projekty naukowe.

Korzystanie z informacji dla użytku osobistego jest bezpłatne


TOP 200