Logotec oferuje narzędzia dla platformy Pocket PC

Logotec Engineering z Mysłowic wprowadził do sprzedaży [email protected] - generator aplikacji serwerowych, umożliwiających odczyt i zapis danych w firmowych bazach danych poprzez komputery pracujące pod kontrolą systemu Pocket PC.

Logotec Engineering z Mysłowic wprowadził do sprzedaży [email protected] - generator aplikacji serwerowych, umożliwiających odczyt i zapis danych w firmowych bazach danych poprzez komputery pracujące pod kontrolą systemu Pocket PC.

System jest oferowany przez firmę w Polsce i Europie Zachodniej. Budową rozwiązań, opartych na aplikacji mysłowickiej firmy, są zainteresowani operatorzy GSM w Polsce, Wlk. Brytanii i we Włoszech, a także Compaq Computer, producent palmtopów iPaq. Firma ta zamierza dostarczać oprogramowanie Logotec m.in. polskim i włoskim klientom.

Stała łączność z serwerem

[email protected] jest dostępny w dwóch wersjach: Standard i Professional. Pierwsza, zawierająca graficzne narzędzia do budowy aplikacji, jest przeznaczona dla małych i średnich firm. Druga zawiera zarówno środo- wisko graficzne, jak i pełne, tekstowe środowisko programistyczne. Jest przeznaczona do budowy rozwiązań korporacyjnych.

Aplikacje zaprojektowane za pomocą systemu [email protected] działają w trybie online, na bieżąco wymieniając dane z serwerem, a tylko niektóre ich funkcje są dostępne offline. Logotec wykorzystał w tym celu wbudo- waną w system Pocket PC przeglądarkę internetową. Mimo że nie obsługuje ona technologii DHTML (Dynamic HTML), udało się uniknąć konieczności częstego odświeżania strony. Interaktywność w ramach tej samej strony WWW zapewniają skrypty dynamicznie modyfikujące strukturę XML opisującą jej wygląd. Aby skrócić czas reakcji systemu, raz pobrane struktury XML zostają zapisane w chronionym obszarze pamięci, dzięki czemu są odporne na tzw. resetowanie komputera przenośnego.

Rysowanie aplikacji

Projektowanie aplikacji odbywa się w przeglądarce. Projektant ma przed sobą symulator wybranego modelu palmtopa, np. iPaq firmy Compaq. Zmiana parametrów w ramce z atrybutami obiektów powoduje natychmiastową zmianę wyglądu lub zachowania pola na ekranie palmtopa. Możliwe jest także przemieszczanie w technologii "przeciągnij i upuść" obiektów, np. formatek. Logotec zastosował w tym celu języki: DHTML i JavaScript. Projektowaną aplikację można w każdej chwili zapisać. Można również zdalnie zainstalować lub odinstalować ją na serwerze, a następnie przetestować za pomocą symulatora w oddzielnym okienku przeglądarki lub na palmtopie podłączonym do Internetu.

Tworząc aplikację, należy jako pierwsze wskazać źródła danych. System wyświetla wszystkie źródła dostępne przez ODBC wraz z nazwami tabel i ich kolumn. Na podstawie wskazanych tabel i kolumn system tworzy własne struktury danych. Relacje między tabelami można zdefiniować inaczej niż w bazach źródłowych. Na tej podstawie system automatycznie tworzy domyślne formularze. Wygląd (kolor, czcionka, grafika) i sposób działania (np. rodzaj formatki, reakcja na kliknięcie kursorem) każdego pola można dowolnie modyfikować.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200