Łódzkie centrum innowacji Microsoftu

Działania Centrum Innowacji Microsoftu w Łodzi będą koncentrować się na rozwiązaniach IT dla administracji publicznej i samorządowej.

Działania Centrum Innowacji Microsoftu w Łodzi będą koncentrować się na rozwiązaniach IT dla administracji publicznej i samorządowej.

"Pilotaże rozwiązań IT, szkolenia, prace badawcze i badawczo-wdrożeniowe w zakresie narzędzi IT dla sektora publicznego" - to główne zadania łódzkiego centrum. Microsoft podkreśla, że jest to pierwsza tego rodzaju placówka w tej części Europy. W Polsce istnieje już centrum Microsoftu w Poznaniu i Warszawie (Centrum Inżynierii Oprogramowania). Firma współpracuje też z Politechniką Poznańską i Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym.


TOP 200