Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna oddana do użytku

Konsorcjum Orange Polska i Integrated Solutions zakończyły drugi, ostatni etap budowy Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej. Łączna wartość projektu złożonego z dwóch części (ŁRST1 i ŁRST2) to ponad 75 mln zł.

Pierwszy etap projektu został oddany w 2014 roku. Obejmował budowę sieci teleinformatycznej na potrzeby własne województwa, łączącej węzły zlokalizowane w ośmiu powiatowych placówkach medycznych. Nowo wybudowana sieć będzie również wykorzystywana dla potrzeb telemedycyny, e-zdrowia oraz będzie stanowiła podstawę dla sieci Wi-Fi na terenie szpitali.

Podczas drugiego etapu rozbudowano sieć szerokopasmową w południowej części województwa łódzkiego, wyznaczając 5 węzłów szkieletowych i 8 węzłów dystrybucyjnych, m.in. w Wieruszowie, Wieluniu, Pajęcznie, Radomsku i Opocznie. Do oddanej jesienią 2015 roku sieci mogą podłączać się lokalni dostawcy internetu, świadczący usługi dla mieszkańców.

Zobacz również:

Witold Stępień (Marszałek Województwa Łódzkiego) tak skomentował ten fakt: „Dzięki funduszom unijnym udało się w Łódzkiem oddać do użytku blisko 1200 km światłowodów. W skali kraju, jesteśmy jednym z niewielu województw, które zdążyło zrealizować projekt w terminie. Wiele regionalnych sieci wciąż jest w budowie i nie zostaną zakończone do końca roku. Mamy z czego być dumni”.


TOP 200