Listy z nazwami plików w Windows 95

W artykule "Porządkowanie plików DLL" (Computerworld nr 38 z 21.10.1996) przedstawiono problemy wynikające z istnienia w systemie Windows wielu wersji plików z rozszerzeniem .DLL (bibliotek), które noszą tę samą nazwę. Sytuacja taka może powodować zawieszanie się aplikacji i to bez żadnych ostrzeżeń. Przedstawiona metoda zapobiegania takim problemom wymaga dokładnego przeszukania zasobów komputera i zidentyfikowania duplikowanych plików.

W artykule "Porządkowanie plików DLL" (Computerworld nr 38 z 21.10.1996) przedstawiono problemy wynikające z istnienia w systemie Windows wielu wersji plików z rozszerzeniem .DLL (bibliotek), które noszą tę samą nazwę. Sytuacja taka może powodować zawieszanie się aplikacji i to bez żadnych ostrzeżeń. Przedstawiona metoda zapobiegania takim problemom wymaga dokładnego przeszukania zasobów komputera i zidentyfikowania duplikowanych plików.

Jeden z Czytelników zwrócił uwagę na ciekawy problem. Pracując pod systemem Windows 95, do wyszukiwania plików .DLL użył on polecenia Find. Nie można mieć żadnych zastrzeżeń do pracy tego narzędzia, ale problem pojawia się wówczas, gdy ktoś chce wydrukować kilkaset wyszukanych plików .DLL (w moim komputerze na dysku C: rezyduje ich ponad 1000). Microsoft nie uwzględnił opcji, która umożliwia drukowanie listy plików wyświetlonych w okienku Find.

I nic tu nie pomoże Menedżer Plików (File Manager), choć wiele narzędzi oferowanych przez system Windows 3.1 pracuje bardziej efektywnie, niż wbudowane w Windows 95 (np. Paintbrush, który został zastąpiony nieatrakcyjnym Microsoft Paint). Okienko Search proponowane przez File Manager systemu Windows 3.1 nie dysponuje opcją, która pozwalałaby wydrukować (lub choćby zapisać na dysk) taką listę.

Nie ma jednak sytuacji bez wyjścia. Jest prosty sposób na to, aby wydrukować każdą listę zawierającą nazwy plików posortowanych według ustalonego przez użytkownika klucza. Wystarczy tylko wiedzieć, że Windows 95 ukrywa bardzo cenne narzędzie, jakim jest - odstawiony już przez wszystkich do lamusa - inny system operacyjny. Jest to jeden z sekretów systemu Windows 95. W przypadku wielu nie udokumentowanych i nie opisanych opcji - o których Microsoft niechętnie, ale jednak wspomina - to tajemnicze rozwiązanie jest traktowane zupełnie inaczej.

A jest to po prostu system operacyjny DOS. Mamy jeszcze dobrze w pamięci zapewnienia Microsoft, że najnowsza wersja - Windows 95 - nie ma nic wspólnego z DOS. Windows 95 miał być samodzielnym systemem operacyjnym, a nie nakładką na DOS, jak Windows 3.1. Pod systemem ukrywa się jednak dalej poczciwy DOS. Zanim komputer uruchomi Windows, pracuje w DOS-ie (operacja boot). Mamy wtedy do czynienia z pracą w trybie rzeczywistym, a nie chronionym. DOS jest ciągle obecny podczas pracy systemu Windows 95, który korzysta z jego usług za każdym razem, gdy użytkownik otwiera plik lub wykonuje inne operacje związane z .

To właśnie DOS (a nie Windows) potrafi drukować (lub zapisywać na dysk w postaci pliku tekstowego) listy nazw plików. Tylko DOS (bo Windows już nie) może zmienić w jednej operacji rozszerzenia przypisane kilkudziesięciu czy kilkuset plikom. I tylko DOS potrafi szybko skopiować kilkaset plików z jednego miejsca na dysku do drugiego, nie narażając użytkownika na wpatrywanie się w ekran i obserwowanie sztuczek z animacjami (w Windows 95 pliki dostają skrzydeł i fruwają z lewa na prawo).

Listę z plikami .DLL można w prosty sposób utworzyć lub wydrukować przy wykorzystaniu polecenia ATTRIB oferowanego przez DOS. Polecenie to identyfikuje pliki zgodne z wpisanymi przez użytkownika parametrami (np. pliki z rozszerzeniem .DLL) oraz dodaje litery informujące o ich atrybutach: Read Only (tylko odczyt), Hidden (plik ukryty) lub Archive (Plik archiwalny).

Aby zbudować listę składającą się z posortowanych plików .DLL i zapisać ją na dysk jako plik tekstowy, należy otworzyć sesję DOS i wpisać polecenie:

attrib c:\*.dll\s|sort/+14>c:\dll_list.txt

Powstaje wtedy plik tekstowy, który można przejrzeć, zmodyfikować lub poddać formatowaniu (używając jednego z dostępnych procesorów tekstu lub programu Notepad). Polecenie ATTRIB wyświetla nazwę pliku i katalog, w którym się on znajduje. Jeśli ktoś nie chce zapisywać listy do pliku, a jedynie wydrukować ją, to powinien zamienić nazwę pliku wpisaną na końcu polecenia, na identyfikator portu drukarki (wyrażenie >c:\dll_list.txt trzeba zamienić na >lpt1 lub >com1).

Jeśli użytkownik chce zmienić rozszerzenia plików, np. z .DOC na .BAK, może wpisać polecenie:

rename c:\dir\*.doc c:\dir\*.bak

Informacje o składni poleceń oferowanych przez DOS można uzyskać wpisując, po znaku zachęty wyświetlanym przez system i nazwie polecenia, dwa dodatkowe znaki: "/?" (np. "copy /?").


TOP 200