Listy do redakcji

Cisco nie rezygnuje z sieci optycznych

W CW nr 24/2001 znalazła się nieprawdziwa informacja na temat rzekomej sprzedaży przez Cisco Systems części "działu zajmującego się produkcją sieci optycznych..." firmie Solectron.

Zgodnie ze strategią outsourcingu, Cisco Systems od wielu już lat zleca wytwarzanie znaczącej większości produktów sprzętowych wyspecjalizowanym firmom produkującym elektronikę, samo natomiast koncentruje się na projektowaniu technologii i kontroli jakości. Dotyczy to także najważniejszych naszych produktów. Strategia wirtualnej produkcji pozwala na zachowanie wymaganej przez klientów elastyczności, szybki wzrost mocy produkcyjnych, skrócenie terminów dostaw oraz obniżenie kosztów funkcjonowania przy równoczesnym zachowaniu wysokiej jakości.

Sieci optyczne, w tym DWDM, są dla Cisco jednym ze strategicznych kierunków rozwoju technologii. Solectronowi, z którym współpracujemy już od siedmiu lat, zleciliśmy na dwa lata produkcję naszego sprzętu DWDM, testowanie oraz pewne działania związane z wprowadzaniem na rynek nowych produktów. W żadnym wypadku nie może być mowy o wycofywaniu się Cisco Systems z tego niezwykle szybko rozwijającego się rynku ani o "kurczeniu się" Cisco. Wręcz przeciwnie, zlecenie produkcji Solectronowi świadczy o rosnącym zapotrzebowaniu na nasze rozwiązania DWDM.

Dariusz Chwiejczak

dyrektor generalny

Cisco Systems Poland


TOP 200