Listy do redakcji

Ustawa to nie wszystko

Ustawa to nie wszystko

W związku z artykułem Ustawa to nie wszystko (CW nr 30/2001) chcielibyśmy poinformować, że Krajowa Izba Rozliczeniowa SA świadczy usługi certyfikacji kluczy publicznych na rzecz banków już od 1994 r. (na rzecz uczestników systemu elektronicznych rozliczeń międzybankowych ELIXIR).

W lipcu br. uruchomiono nowy Ośrodek Zarządzania Kluczami, działający w ramach nowego systemu zarządzania certyfikatami SZAFIR, który, poza obsługą uczestników systemu ELIXIR, świadczy usługi na rzecz klientów sektora bankowego.

Szczegółowe informacje na temat naszego Ośrodka Zarządzania Kluczami są dostępne pod adresemhttp://kir.com.pl . Tam też dostępna jest usługa generowania certyfikatów testowych dla wszystkich zainteresowanych użytkowników.

Elżbieta Włodarczyk

kierownik Ośrodka Zarządzania Kluczami

Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200