Listy

Kurs na sukces

Gratuluję ciekawego artykułu, który oceniam bardzo pozytywnie (Iwona D. Bartczak "Kurs na sukcesŇ, Computerworld nr 45 z 8 grudnia 1997 r.). Kilka użytych w nim terminów i sformułowań jednak budzi moje wątpliwości. Największe - teza, że "najlepszym narzędziem do kontrolowania budżetu jest krzywa kosztów skumulowanych".

amerów o względnie niskiej pojemności są też często wykorzystywane do współpracy z samodzielnie pracującymi komputerami PC. Zaletą napędów taśmowych jest niski koszt zapisu danych, wadą - długi czas dostępu do informacji.

Przedstawicielem tego typu urządzeń (dla notebooków, komputerów klasy desktop czy tower) jest napęd taśmowy HP Colorado 5 PP. Można go od niedawna kupić jako wolno stojące pudełko, niewiele większe od kasety magnetowidowej VHS.

Instalacja HP Colorado 5 PP jest prosta i zajmuje zaledwie kilka minut. Wystarczy dołączyć napęd do zasilacza sieciowego i standardowego łącza równoległego w komputerze, a następnie uruchomić program instalujący odpowiednie sterowniki i oprogramowanie, który znajduje się na dołączonym dysku CD-ROM.

Podłączenie napędu do portu równoległego nie blokuje możliwości pracy drukarki, którą można podłączyć do dodatkowego gniazda znajdującego się w obudowie napędu Colorado. Podczas drukowania napęd taśmowy jest "przezroczysty" dla sterowników drukarki.

Pojemność kaset standardu Travan wykorzystywanych przez streamer wynosi 2,5 GB. Po zastosowaniu kompresji danych wzrasta ona do ok. 5 GB i jest porównywalna z pojemnością dużych dysków twardych, dzięki czemu umożliwia zapis pełnej kopii systemu standardowego komputera na jednej kasecie.

Praca urządzenia i dostęp do danych są kontrolowane przez oprogramowanie Colorado Backup dla DOS, Windows, Windows 95 lub NT firmy Cheyenne. Umożliwia ono kopiowanie plików oraz realizację poleceń backup i restore włącznie z określaniem harmonogramu zapisów kopii bezpieczeństwa, a także wyświetlanie katalogu plików zapisanych na taśmie. Zapis na kasetę może być wykonywany wraz z kompresją danych i weryfikacją ich poprawności. Podczas przeszukiwania lub szybkiego zapisu praca urządzenia jest, niestety, dość głośna.

Pewność zabezpieczenia systemu komputerowego wymaga, aby streamer charakteryzował się dużą niezawodnością pracy - określa to współczynnik MTBF (Mean Time Between Failures - średni czas pracy bezawaryjnej). HP Colorado 5 GB ma duży współczynnik MTBF, wynoszący ponad 250 tys. godz. Dodatkowe zalety napędu to dwuletni okres gwarancyjny, spora pojemność kasety oraz niewygórowana cena streamera i kaset.

Jak testowano napędy

Każdy z napędów był instalowany w komputerze PC wyposażonym w Pentium MMX 200 MHz, 32 MB RAM, 2 GB HDD oraz kartę SCSI AHA-1542 firmy Adaptec. Następnie, zwykle po sformatowaniu przenośnego dysku lub cartridge'a, zapisywano i odczytywano zawartość katalogu zawierającego pliki o łącznej objętości 48,3 MB. Czas zapisu i odczytu zestawu plików służył do oceny wydajności procesów backupu, restore oraz archiwizacji dużych plików - graficznych, wideo, DTP lub CAD.

Ponadto, podczas uruchamiania i korzystania z napędu zwracano uwagę na łatwość instalacji i obsługi urządzenia oraz dokumentację i oprogramowanie użytkowe. Duże znaczenie w porównaniu testowanych urządzeń odgrywała również cena - przypisano jej jedną


TOP 200