Lista przebojów

Niemiecki miesięcznik komputerowy CHIP ogłosił po raz pierwszy w numerze 1/91 listę przebojów oprogramowania komputerów domowych i PC.

Niemiecki miesięcznik komputerowy CHIP ogłosił po raz pierwszy w numerze 1/91 listę przebojów oprogramowania komputerów domowych i PC. Powstała ona na podstawie informacji od reprezentatywnej próbki 300 sprzedawców z całych Niemiec o najlepiej sprzedawanych programach w dziesięciu kategoriach. Oto lista najlepszych:

• Bazy danych

1. dBase (Ashton Tatę)

2. Clipper (Nantucket)

3. Paradox (Borland)

• Edytory tekstu l.MS-Word (Microsoft)

2. MS-Word for Windows (Microsoft)

3. Wordperfect (Wordperfect)

• Arkusze kalkulacyjne

1. Excel (Microsoft)

2. Quattro Pro (Borland)

3. Lotus 1-2-3 (Lotus Development)

• Grafika/CAD

1. Harvard Graphics (Software Pu-blishing)

2. Autosketch (Autodesk)

3. Chart (Microsoft)

9 Programy pomocnicze

1. PC-Tools (Central Point Software)

2. Utilities (Peter Norton Computing)

3. Norton Commander (Peter Norton Computing)

• Pakiety zintegrowane l.MS-Works (Microsoft)

2. Symphony (Lotus)

3. Open Access (SPI)

• Języki programowania

1. MS-BASIC (Microsoft)

2. MS-C (Microsoft)

3. Turbo C (Borland)

• Systemy operacyjne

1. MS-DOS/PC-DOS (Microsoft/IBM)

2. MS-Windows 3.0

3. DR-DOS (Digital Research)

• Oprogramowanie komunikacyjne l.AmarisBTX(Amaris)

2. Laplink (Travellink Software)

3. Smarterm (Prosoft)

• Desktop Publishing

1. Pagemaker (Aldus)

2. Calamus (DMC)

3. Ventura Publisher (Rank Xerox)


TOP 200