LinuxONE to warta uwagi alternatywa dla platform x86

Systemy monolityczne mogą skutecznie konkurować z rozwiązaniami hiperkonwergentnymi. Dobrym przykładem może być najnowszy system IBM LinuxONE wyposażony w szeroki zestaw zaawansowanych funkcji sprzętowych i programowych.

Cyfrowa transformacja i związane z nią wykorzystanie usług chmurowych to oczywisty kierunek rozwoju systemów IT w firmach. Choć jednak chmura zapewnia elastyczność i otwartość, do chwili obecnej firmy przeniosły do niej zaledwie 20% przetwarzania. Głównymi barierami są obawy o bezpieczeństwo poufnych danych, a także koszty i trudności związane z migracją danych.

Jednocześnie IDC szacuje, że do 2023 roku tylko w regionie EMEA powstanie 100 milionów nowych aplikacji. Będą to głównie aplikacje modularne, rozproszone, modernizowane w sposób ciągły i często wykorzystujące kontenery, a także przetwarzanie w systemach typu serverless computing. W 2022 roku, aż 80% nowych aplikacji będzie opierać się na architekturze mikrousługowej, a 30% z nich będzie tworzonych pod kątem funkcjonowania w systemach chmurowych.

Szybkie tempo zmian technologii powoduje jednak, że rośnie liczba przedsiębiorstw, które rozpoczęły cyfrową transformacje ale weszło w stan tzw. impasu cyfrowego, czyli wyhamowania lub wstrzymania transformacji ze względu na przeszkody operacyjne, technologiczne czy finansowe.

Dlatego też wielu producentów infrastruktury IT dla centrów danych oferuje elastyczne rozwiązania hiperkonwergentne HCI składające się ze zintegrowanych serwerów x86, pamięci masowych, urządzeń sieciowych oraz oprogramowania do zarządzania, orkiestracji i automatyzacji standardowych procesów.

Ale z drugiej strony, firmy potrzebujące bardzo dużej mocy przetwarzania, często odchodzą od platformy x86, bo skalowanie systemu przez zwiększanie liczby serwerów zwiększa jego złożoność, utrudnia zarządzanie, zwiększa awaryjność i dlatego przestaje wystarczać. Skalowanie systemów HCI jest możliwe, ale często stwarza problemy związane z wydajnością, która nie rośnie liniowo wraz z dodawaniem nowych modułów serwerowych.

Dlatego w wielu przypadkach dobrym rozwiązaniem mogą być monolityczne platformy wykorzystujące oprogramowanie open source, które umożliwiają połączenie wysokiej niezawodności, wydajności i elastyczności z wymaganiami dotyczącymi obniżenia kosztów wdrożenia i utrzymania systemu.

IBM opracował system LinuxONE III, który zapewnia nie tylko bardzo dużą wydajność, ale również wykorzystuje zaawansowane mechanizmy zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa danych przechowywanych zarówno w systemie zainstalowanym on-premise, jak i chmurze hybrydowej.

Ze względu na dużą skalowalność, LinuxONE może spełniać zadanie uniwersalnej platformy udostępniającej usługi ogólnego przeznaczenia, takie jak serwery aplikacji, transakcji lub baz danych.

Co to jest LinuxONE i czym się różni od systemów hiperkonwergentnych

To skalowalne i elastyczne rozwiązanie wykorzystujące wysoką wydajność i przepustowość procesorów IFL (Integrated Facility for Linux) co w połączeniu z zasadami licencjonowania baz danych przynieść Klientom wymierne oszczędności. Rozwiązanie LinuxOne przygotowane jest do wdrażania projektów wykorzystujących duże systemy bazodanowe, transakcyjne, systemy IoT lub blockchain. Zapewnia szybkie, nie wpływające na wydajność systemu szyfrowanie danych statycznych oraz przesyłanych lub wymienianych między różnymi elementami infrastruktury.

LinuxONE wykorzystuje zalety systemów otwartego oprogramowania takie jak dostępność natywnych kontenerów, mikrousług, mechanizmów automatyzacji zarządzania infrastrukturą, a także oferuje elastyczność i możliwość szybkiego wdrażania nowych usług na bazie oprogramowania opracowywanego przez globalną społeczność open source.

Platforma LinuxONE sprzętowo nawiązuje do serwerów IBM Z oraz oprogramowania systemowego Linux, wyposażone w szereg zaawansowanych funkcji i narzędzi open source. System jest przystosowany do certyfikowanego uruchamiania baz danych takich jak IBM DB2 i Informix, Oracle, PostgreSQL oraz MongoDB i wiele innych. Warto tu podkreślić, że platforma LinuxONE jest certyfikowana i komaptybilna z większością baz danych w tym z Oracle, który zapewnia wsparcie dla wszystkich nowych wersji baz danych działających na serwerach serii LinuxOne.

LinuxONE to warta uwagi alternatywa dla platform x86

LinuxONE III - 4 szafy

Serwery LinuxOne zostały zbudowane z myślą o intensywnym przetwarzaniu I/O (podobnie IBM z) dla świata otwartego, wyposażone są w dedykowane, specjalizowane procesory wspomagające obsługę operacji I/O, które nie wymagają licencjonowania oprogramowania. Jest to unikalne rozwiązanie wykorzystane w serwerach LinuxONE. Jednocześnie procesory przetwarzające dane mogą pracować pod średnim obciążeniem przekraczającym 90%, co pozwala na maksymalne wykorzystanie dostępnej mocy przetwarzania.

Natomiast wyższa, w porównaniu do serwerów x86, przepustowość kanałów transmisji danych skraca czas odpowiedzi i umożliwia wykonywanie większej liczby operacji.

Oprócz tego szyfrowanie danych „in flight” oraz „in the rest” jest obsługiwana przez zintegrowane, specjalizowany procesory CPACF (Central Processor Assist for Cryptographic Functions) o wydajności 13 GB/s, a funkcja SSC (Secure Server Container) pozwala na zabezpieczenie danych przed nieautoryzowanym dostępem również przez administratora systemu. Procesy szyfrowania nie mają wpływu na wydajność bazy danych.

Każdy serwer LinuxOne najnowszej generacji posiada również wyspecjalizowaną jednostkę obliczeniową, która zapewnia sprzętową akcelerację kompresji, co prowadzi do oszczędności przestrzeni dyskowej oraz skrócenia czasu transferu, bez żadnej straty na wydajności przetwarzania.

Oprócz tego nowa funkcja IBM Z Systems - Data Privacy Passports, zapewnia kontrolę nad dostępem do danych przez cały cykl życia informacji. Pozwala na zdalne zarządzanie dostępem do danych nawet wtedy, gdy opuszczą LinuxOne, umożliwia audyt dostępu a także umożliwiają zdalne cofnięcie dostępu. Mechanizmy kontroli DPP są zachowane nawet dla sporządzonych kopii danych, co stanowi rewolucyjne i innowacyjne rozwiązanie w skali rynku.

Najważniejsze cechy LinuxONE w porównaniu do systemów HCI to:

  • Skalowalność. Zamknięty charakter systemów zintegrowanych HCI powoduje, że rozbudowa infrastruktury najczęściej odbywa się skokowo, co wiąże się z kolejnymi sporymi inwestycjami. Dodatkowo, architektura wewnętrzna bazująca na klastrach równoległych powoduje, że przyrost mocy nie jest liniowo proporcjonalny do przyrostu zasobów. Natomiast LinuxONE oferują elastyczną skalowalność Scale-up o charakterystyce zbliżonej do liniowej.
  • Backup. W przypadku systemów HCI dużym wyzwaniem jest przesyłanie danych do produkcyjnych systemów backupowych, a także szybkie wdrażanie nowych środowisk testowych. LinuxONE oferuje łatwe do zastosowania konfiguracje kopii zapasowej, pozwala na integrację z już istniejącymi systemami do backupu, a także możliwości szybkiego tworzenia środowisk testowych.
  • Kopiowanie dużych wolumenów danych. W systemach HCI nie jest to łatwa operacja. Natomiast LinuxONE jest wyposażony w funkcję IBM FlashCopy umożliwiającą pobieranie dużych wolumenów danych z różnych źródeł. Ułatwia to rozwój oprogramowania, integrację systemów biznesowych lub zaawansowaną analizę danych.

Jak można obniżyć koszty utrzymania systemu IT

IBM LinuxONE to platforma rozwijana od 20 lat przez IBM we współpracy ze społecznością open source. Pozwala ona na uzyskanie istotnych oszczędności wynikających m.in. z unikalnych funkcjonalności serwera LinuxOne oraz wydajności i przepustowości procesorów IFL. Dodatkowo dzięki wydnajnemu systemowi I/O oraz procesorom IFL możemy ograniczyć liczbę rdzeni i tym samym ograniczyć koszt zakupu i utrzymania licencji nawet o 90% w przypadku użytkowników bazy Oracle i IBM oraz serwerów aplikacyjnych WebLogic i Websphere.

Koszty TCO są także minimalizowane dzięki możliwości konsolidacji obciążeń, wysokiej niezawodności oraz oszczędności wynikających ze zmniejszenia zużycia energii elektrycznej.

Według ocen IDC, platforma LinuxONE pozwala na:

  • zmniejszenie powierzchni serwerowni o 85% w efekcie konsolidacji obciążeń.
  • ograniczenie kosztów zużycia energii nawet do 80%.
  • redukcję kosztów utrzymania przez zmniejszenie niezbędnej liczby administratorów o 61%-88%.

W sumie, według analiz IDC wykonanych w organizacjach różnej wielkości, środowiska IBM LinuxONE w porównaniu do platform x86 pozwalają na 92-procentowe zmniejszenie kosztów utrzymania systemu TCO.

Więcej informacji o systemie LinuxONE można znaleźć na stronach IBM, a także prezentacji dostępnej pod adresem - www.ibm.com/pl-pl/it-infrastructure/linuxone

IBM Virtual Summit CEE

Zapraszamy do udziału w konferencji IBM Virtual Summit - Architect your IT infrastructure w Europie Środkowo-Wschodniej, która odbędzie się już 16 lipca 2020 roku od godz. 10:00 czasu polskiego.

Podczas konferencji eksperci z różnych regionów Europy Środkowo-Wschodniej zaprezentują w jaki sposób można zbudować infrastrukturę hybrydową wykorzystującą zaawansowane technologie kognitywne.

Prezentacje będą prowadzone w czterech językach: angielskim, polskim, rosyjskim i czeskim, a podczas konferencji przedstawione zostaną też najnowsze ogłoszenia IBM Systems.

Podczas tego wirtualnego spotkania uczestnicy będą mogli dołączyć się do dowolnej sesji, porozmawiać w czasie rzeczywistym z ekspertami IBM, a także uzyskają dostęp do biblioteki zawierającej wiele przydatnych informacji dotyczących chmur hybrydowych, technologii poznawczych oraz referencji prezentowanych przez klientów IBM.

Po zakończeniu głównych prezentacji dostępne będą sesje technicznych podczas których zademonstrowane zostanie na żywo działanie niektórych technologii IBM.

Zarejestruj się i dołącz do nas 16 lipca o godzinie 10:00, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak można zbudować nowoczesną infrastrukturę IT w dobie transformacji cyfrowej.